RIS Vlaanderen     River Information Services Portal Vlaanderen
 
RIS Evergem: verwittigen voor mogelijk overstromingsgevaar.
 
Waterwegen en Zeekanaal nv Afdeling Zeeschelde is o.a. verantwoordelijk om bij het optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken, alle mogelijke betrokken instanties te verwittigen.
 
Sedert oktober 2010 is W&Z overgegaan tot een geautomatiseerde verwittiging. Deze geautomatiseerde verwittiging wordt opgevolgd door de operatoren van RIS Evergem. Elke instantie moet de verwittiging bevestigen. Als de bevestiging niet gebeurt, zal de verwittiging een aantal keren opnieuw verzonden worden. De verwittiging zal normaliter zeven dagen op zeven verstuurd worden tussen 8 en 22 uur.
 
De geautomatiseerde verwittiging zal gebeuren volgens de volgende stappen:
 
In eerste instantie zal naargelang een eerder opgegeven keuze een bericht per SMS (naar GSM) en/of per e-mail verstuurd worden naar de contactpersoon. Daarin wordt de voorspelde maximale hoogwaterstand in Antwerpen en het verwachte tijdstip vermeld. In het tekstbericht zal gevraagd worden om ontvangst van het bericht te bevestigen met een bevestigingscode. Als deze bevestiging niet gebeurt, zal na een bepaalde tijd automatisch een aantal nieuwe pogingen ondernomen worden.
 
Als u geen gsm opgegeven heeft of als er geen bevestiging verstuurd wordt, dan wordt de contactpersoon automatisch opgebeld en krijgt hij/zij een gesproken boodschap te horen, welke dezelfde is als het tekstbericht. Deze boodschap kunt u bevestigen door op toets 2 te drukken. Dit zult u ook horen op het einde van de gesproken boodschap. Als deze bevestiging niet gebeurt, zal na een bepaalde tijd automatisch een aantal nieuwe pogingen ondernomen worden.
 
Volgt er na die pogingen toch geen bevestiging, dan zal de contactpersoon opgebeld worden door een operator.
 
De technologie laat toe om te verwittiging van de contactpersoon te personaliseren.
 
De procedures voor het verwittigen bij stormtijgevaar zijn opgenomen in de brochure "Onderrichtingen bij optreden van stormtij". Jaarlijks wordt deze brochure voor het Zeescheldebekken herzien en controleren wij ook de contactgegevens van alle betrokken instanties, gemeenten en polders.
 
Indien er voor uw organisatie contactpersonen moeten toegevoegd of verwijderd worden, of heeft u bijkomende vragen, dan kunt u RIS Evergem contacteren.
 
RIS Evergem
Tel: 09/253.94.71