Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes is er de mogelijkheid om in te schrijven op de VPF - nieuwsbrief


Wil je ook graag lid worden van de Vlaamse Pleziervaart Federatie? Dat kan heel makkelijk! Klik vlug op de knop rechtsboven de startpagina, vul alle gevraagde gegevens in en klik op de verzendknop. Bij het ledenbeheer doen ze verder dan het nodige voor jou.


Kanaal Plassendale - Nieuwpoort   ---> BLOKVAART
 
Tijdens de maanden juli en augustus wordt tussen 7u en 20u een blokvaartschema ingevoerd op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.
 
In de richting van Plassendale start de eerste golf aan de Rattevallebrug om 7u, vervolgens is er om de 2 uur een blok voorzien.
 
In de richting van Nieuwpoort start de eerste golf om 8u, vervolgens is er om de 2u een blok voorzien.
 
Vanaf 20u tot 7u is er bediening op afroep mogelijk.

Sluiten Vaarseizoen VPF
 
Jachthaven Den Bleek in Geraardsbergen van 24 tem 26 september 2023
 
 
     
                                 
 
 

Klik op het logo om te ontdekken wat er allemaal te beleven valt op het water.

 

Bekijk het promofilmpje


Aanvullende reglementen DVW

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de reeds bestaande reglementen. Het bestuursorgaan van DVW heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21/12/2022 en ze zijn in werking getreden op 12/03/2023. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van DVW heden niet meer van toepassing zijn.

Deze Aanvullende Reglementen dienen aan boord te zijn van een bemand schip, hetzij in een afgedrukte versie, hetzij als een gedownload document op uw laptop/tablet/smartphone.

Download hier de Aanvullende reglementen

De waterwegbeheerder kan tijdelijke berichten communiceren onder de vorm van een scheepvaartbericht.

U kan alles nalezen op VisuRis


Mededeling

In het voorwoord van de nieuwste Kanaal 77 die u in uw brievenbus hebt gekregen wordt er melding gemaakt van het feit dat vanaf nu een waterwegenvergunning nodig is voor alle vaartuigen met motor m.u.v. het bijbootje.

Dat nieuws blijkt nu wat voorbarig. Onlangs werd namelijk vernomen dat de stappen die moeten doorlopen worden om een dergelijke maatregel rechtsgeldig in te voeren nog niet allemaal genomen werden. Dat wil daarmee niet zeggen dat de regel zal opgeschort worden, die wordt enkel uitgesteld.

Tot nader order wijzigt er dus niets. Voor elk vaartuig heeft u een waterwegenvergunning nodig maar enkel wanneer het vaartuig groter is dan 6 meter en/of sneller kan varen dan 20 km/uur. Er is wel een uitzondering voor enkele vaarwegen.

We brengen u op de hoogte wanneer zich een wijziging in deze situatie voordoet.

Folder DVW waterwegenvergunning


 

Samen op het water

In 2023 staat de maand mei opnieuw in het teken van de pleziervaart en de watersport. Samen met verschillende partners wil de FOD Mobiliteit en Vervoer de pleziervaart en watersport in België zo breed mogelijk onder de aandacht brengen. Er komt een brede mediacampagne op de radio (over heel België) en via sociale media om de vele mogelijkheden van ontspanning op het water toe te lichten. Bovendien is het de bedoeling dat geïnteresseerden activiteiten kunnen uitproberen om zo zelf te ontdekken hoe leuk pleziervaart en watersport is. 

Website samen op het water 

Klik hier voor alle info

Stremming Royerssluis Antwerpen - sluis gaat voor 3 jaar dicht VANAF MAART 2021!
De sluis wordt uitgebroken om plaats te maken voor een nieuw en groter exemplaar.
Pleziervaart dient de Kattendijksluis te gebruiken – tenminste als ze werkt – de van Cauwelaertsluis (Kruisschans) is verboden terrein voor de pleziervaart.
Antwerpen is, voor wie uit richting Gent komt, ook te bereiken via de Rupel, Nete en Albertkanaal.
Tip: welkom in passantenhaven Lier als leuke tussenstop OP WEG NAAR ANTWERPEN.

Aankoop waterwegvergunning
 
De Vlaamse Waterweg nv helpt waterrecreanten met telefonische en digitale klantenservice
Om te varen in Vlaanderen heb je een waterwegenvergunning nodig. Die kan je makkelijk zelf online aanvragen of vernieuwen via www.visuris.be/waterwegenvergunning. De instructievideo’s op deze pagina helpen je op weg. Loop je ergens vast? Neem dan een screenshot en mail dit naar ris@vlaamsewaterweg.be. De Vlaamse Waterweg nv helpt jou zo snel mogelijk verder. 

Lijsten verplichte en aanbevolen uitrusting pleziervaartuigen
 
 
 
Kleinzeilerij is een pleziervaartuig zonder motor, zonder kajuit, met zeil, met een romplengte van 6,5 meter of minder.
 
Sportkieljachten zijn pleziervaartuigen met zeil, met een romplengte van minder dan 9 meter, zonder kajuit, geen sanitair of kookgelegenheid of elektriciteit aan boord, eventueel met lichte afneembare buitenboordmotor en laagste vrijboord kleiner dan 50 cm.
 
Klein reddingsvaartuig is een gemotoriseerd pleziervaartuig zonder kajuit dat wordt gebruikt om activiteiten tot een afstand van 2 zeemijl uit de kust vanaf de laagwaterlijn met als doel het verlenen van bijstand aan pleziervaartuigen of personen die pleziervaart beoefenen en in nood verkeren, uit te voeren en dat een romplengte van 6,5 meter of minder heeft.
 
 
 
De verplichte uitrusting is afhankelijk van de zone waar je vaart.

Zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden Zeeschelde

Zone 2: de Beneden Zeeschelde

Zone 3: de havens van de kust

Zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl

Zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl

Zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl

Zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl


Nieuwe wetgeving pleziervaart : reddingsvest op zee
 

De folder met de marifoonkanalen is vanaf nu te downloaden op de volgende website : 

https://www.vts-scheldt.net/


Even onze passantenhaven Lier onder de kijker brengen.
 
Wat kan je zoal doen in Lier ?
- om de 2 weken zijn er zondagswandelingen
- bij Toerisme Lier is er een proeftoerpakket beschikbaar aan 7.50 euro voor 6 proevertjes
- elke donderdag in juli en augustus zijn er gratis optredens op de Grote Markt. 
 
De peperbus is het infomagazine van Lier. Dit kan je lezen op de website van de Stad Lier.


Initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen
 
 

Bekijk hier de website van

Hopelijk heb je het nooit nodig maar je weet nooit, een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Hoe reageren op een noodsituatie in een sluis? Regel 1: vooral niet panikeren.