Wil je ook graag lid worden van de Vlaamse Pleziervaart Federatie? Dat kan heel makkelijk! Klik vlug op de knop rechtsboven de startpagina, vul alle gevraagde gegevens in en klik op de verzendknop. Bij het ledenbeheer doen ze verder dan het nodige voor jou.

Wil je graag de laatste nieuwtjes ontvangen? Vul dan snel je naam en e-mailadres in onder de knop 'Nieuwsbrief VPF' die je bovenaan de home-pagina kan terugvinden.


Antwerpen: Passageplanning Oosterweelwerken -  VTS-meldingsplicht voor de pleziervaarder

Impact Oosterweelwerken


  


Aanvullende reglementen DVW

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de reeds bestaande reglementen. Het bestuursorgaan van DVW heeft de aanvullende reglementen versie 2.0 goedgekeurd op 31/01/2024 en ze zijn in werking getreden op 09/03/2024. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van DVW heden niet meer van toepassing zijn.

Deze Aanvullende Reglementen dienen aan boord te zijn van een bemand schip, hetzij in een afgedrukte versie, hetzij als een gedownload document op uw laptop/tablet/smartphone.

Download hier de Aanvullende reglementen

Bekijk hier de wijzigingen t.o.v. de AR versie 1.0

De waterwegbeheerder kan tijdelijke berichten communiceren onder de vorm van een scheepvaartbericht.

Boetecatalogus DVW   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om de boetecatalogus 2.0 te raadplegen


Samen op het water

Ook in 2024 staat de maand mei in het teken van de pleziervaart en de watersport. Samen met verschillende partners wil de FOD Mobiliteit en Vervoer de pleziervaart en watersport in België zo breed mogelijk onder de aandacht brengen. Er komt via sociale media een campagne om de vele mogelijkheden van ontspanning op het water toe te lichten. Bovendien is het de bedoeling dat geïnteresseerden activiteiten kunnen uitproberen om zo zelf te ontdekken hoe leuk pleziervaart en watersport is. 

Website samen op het water


    

Klik hier voor alle info

Stremming Royerssluis Antwerpen - sluis gaat voor 3 jaar dicht VANAF MAART 2021!
De sluis wordt uitgebroken om plaats te maken voor een nieuw en groter exemplaar.
Pleziervaart dient de Kattendijksluis te gebruiken – tenminste als ze werkt – de van Cauwelaertsluis (Kruisschans) is verboden terrein voor de pleziervaart.
Antwerpen is, voor wie uit richting Gent komt, ook te bereiken via de Rupel, Nete en Albertkanaal.
Tip: welkom in passantenhaven Lier als leuke tussenstop OP WEG NAAR ANTWERPEN.

Aankoop waterwegvergunning
 
De Vlaamse Waterweg nv helpt waterrecreanten met telefonische en digitale klantenservice
Om te varen in Vlaanderen heb je een waterwegenvergunning nodig. Die kan je makkelijk zelf online aanvragen of vernieuwen via www.visuris.be/waterwegenvergunning. De instructievideo’s op deze pagina helpen je op weg. Loop je ergens vast? Neem dan een screenshot en mail dit naar ris@vlaamsewaterweg.be. De Vlaamse Waterweg nv helpt jou zo snel mogelijk verder. 

Lijsten verplichte en aanbevolen uitrusting pleziervaartuigen
 
 
 
Kleinzeilerij is een pleziervaartuig zonder motor, zonder kajuit, met zeil, met een romplengte van 6,5 meter of minder.
 
Sportkieljachten zijn pleziervaartuigen met zeil, met een romplengte van minder dan 9 meter, zonder kajuit, geen sanitair of kookgelegenheid of elektriciteit aan boord, eventueel met lichte afneembare buitenboordmotor en laagste vrijboord kleiner dan 50 cm.
 
Klein reddingsvaartuig is een gemotoriseerd pleziervaartuig zonder kajuit dat wordt gebruikt om activiteiten tot een afstand van 2 zeemijl uit de kust vanaf de laagwaterlijn met als doel het verlenen van bijstand aan pleziervaartuigen of personen die pleziervaart beoefenen en in nood verkeren, uit te voeren en dat een romplengte van 6,5 meter of minder heeft.
 
 
 
De verplichte uitrusting is afhankelijk van de zone waar je vaart.

Zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden Zeeschelde

Zone 2: de Beneden Zeeschelde

Zone 3: de havens van de kust

Zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl

Zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl

Zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl

Zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl


Nieuwe wetgeving pleziervaart : reddingsvest op zee
 

De folder met de marifoonkanalen is vanaf nu te downloaden op de volgende website : 

https://www.vts-scheldt.net/