De kandidaat begint met een examen beperkt stuurbrevet en kan dan verder opbouwen (aanvulling algemeen stuurbrevet, aanvulling yachtman, aanvulling yachtnavigator).
De kandidaat kan zich op hetzelfde moment voor verschillende examens inschrijven.
 
De aanvraag voor het brevet beperkt stuurbrevet en algemeen stuurbrevet verloopt via erkende organisaties.
 
 
De aanvraag voor het brevet yachtman en yachtnavigator gebeurt via de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 
Vanaf 1 juli 2021 is een praktisch examen vereist om vaarbrevet te bekomen!
 
 
 
Beperkt en algemeen stuurbrevet
 
Vereisten
 
De vaarbevoegdheidbewijzen worden afgeleverd door de administratie als aan volgende voorwaarden is voldaan:
 
° minimum leeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar)
° medisch geschikt (medisch attest blijft maar 2 jaar geldig)
° geslaagd in theoretisch gedeelte
° geslaagd in praktijktest (vanaf 1 juli 2021 verplichte praktijktest)
 
Aanvraag examen
 
De kandidaat schrijft zich online in voor de deelname aan het examen via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en betaalt hierbij € 38. Deze retributie is verschuldigd voor elke deelname aan een examen. (beperkt stuurbrevet en aanvulling tot algemeen stuurbrevet apart te betalen).
De inschrijving is pas definitief na de betaling, zonder betaling of bij te late betaling kan het examen niet doorgaan!
 
 
 
 
 
 
Aanvraag brevet
 
-- De aanvrager vult het aanvraagformulier in - het medisch attest dient door de geneesheer ingevuld te worden.
 
 
-- Vervolgens doet de kandidaat een betaling van € 50 op de rekening van de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw - BE46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE22 - met de vermelding van voor- en familienaam van de aanvrager.
 
-- Het aanvraagformulier dient, samen met een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart en bewijs van betaling opgestuurd te worden:
 
-> gezien de verlofperiode bij voorkeur via mail  (tijdens verlofperiode wordt mail dagelijks nagekeken, post niet) naar brevetten@vpf.be
 
- per post, NIET aangetekend, naar:
 
Brevetten VPF
t.a.v. Florette Dalemans
Heirstraat 3 te 2801 Heffen
 
-- Van zodra de storting en de nodige formulieren in ons bezit zijn wordt uw dossier in orde gebracht en de aanvraag voor het brevet doorgestuurd naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 
De brevetten worden gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer. Het brevet wordt per post naar de kandidaat opgestuurd.
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om de dossierbeheerder te contacteren via mail: brevetten@vpf.be of op het telefoonnummer 0484/59 99 54
 
Erkenningsnummer E 12
Dossierbeheerder Florette Dalemans
 
 
Mogelijkheid om een cursus stuurbrevet te volgen bij de VPF.
Info bij de rubriek VPF Vaarschool of via mail naar vorming@vpf.be