Download aanvraagformulier                      Download procedure
 
 
 
-- De aanvrager vult het aanvraagformulier volledig in. Dit formulier wordt, samen met een doktersattest en een kopie van de identiteitskaart, per post opgestuurd naar volgend adres:
 
Brevetten - VPF
Dorpsstraat 167
2070 Burcht
 
Opmerking: gewone verzending en geen aangetekende zending gezien de dossierbeheerder niet de bevoegdheid heeft om deze bij de post op te halen.
 
-- Het deelnamegeld voor het examen bedraagt 75€. Dit bedrag kunt u storten op rekening BE46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE22 van de VPF-aanvragen, Dorpsstraat 167, 2070 Burcht met de vermelding "stuurbrevet Naam + voornaam"
 
-- Van zodra de storting en de nodige formulieren in ons bezit zijn, krijgt u een toegangscode per mail doorgestuurd waarmee u uw examendag en uur kan vastleggen. Deze inschrijving kan alleen via een website van de overheid. Om in te loggen moet de kandidaat over een token (toegangscode op voorhand aan te vragen maar misschien beschik je daar reeds over voor de toepassing tax-on-web) beschikken of inloggen met de digitale identiteitskaartlezer (eID zoals ook tax-on-web).
 
Vraag 1 tot 20 = examen beperkt stuurbrevet
Vraag 21 tot 40 = aanvulling voor het algemeen stuurbrevet
Vraag 1 tot 40 = algemeen stuurbrevet --> u kiets eerst algemeen en beperkt stuurbrevet vragen 1           tot 20 waarvoor u de datum vastlegt en vervolgens kiest u nogmaals algemeen stuurbrevet en dan             bijkomende vragen voor het algemeen stuurbrevet vragen 21 tot 40 en legt u ook hiervoor de                     datum vast. U heeft dan dus de twee onderdelen gekozen.
 
-- Als u correct bent ingeschreven ontvangt u een uitnodiging tot deelname aan de test(en), die moet worden voorgelegd om tot het examen te worden toegelaten.
 
-- Eens ingeschreven correspondeert de overheid rechtstreeks met de examinadus.
 
-- Voor het examen kan u terecht  op volgende plaatsen:
 
 - Oostende: Natiënkaai 5, 8400 Oostende op di- en woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 15u30
 
 - Antwerpen: Posthoflei 5, 2600 Berchem op di- en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Van 1 oktober tot 31 maart enkel op donderdag.
 
Gesloten op 21 en 25 juli en tijdens de maand augustus
 
Wegens werkzaamheden gesloten gedurende januari en februari 2017
 
 - Brussel: Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel op donderdagnamiddag van 13u tot 16u
Gesloten tijdens de maanden juli en augustus
 
 
 
Mogelijkheid om een cursus stuurbrevet te volgen bij de VPF.
Info bij de rubriek Vorming of via mail naar vorming@vpf.be
 
-- Als u geslaagd bent ontvangt u een bewijs. Dit bewijs maakt u, samen met het bewijs van praktijkervaring (dienstboekje 12 of 6 uur) over aan de dienst Brevetten VPF - Dorpsstraat 167 te 2070 Burcht.
 
 
-- Eens het dossier volledig is, zal de VPF het brevet aanvragen aan de FOD Mobiliteit. De nieuwe brevetten worden voortaan gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden geen adres meer, wel het rijksregisternummer. Het brevet wordt opgestuurd naar de kandidaat.
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail:brevetten@vpf.be of op het telefoonnummer van de dossierbeheerder: 0484/59 99 54
 
Erkenningsnummer E12
Dossierbeheerder Greet Vermeiren