Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
Getijdentabellen 2019  (Agentschap MDK)
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2019 (bron De Vlaamse Waterweg)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Gent
 
Op maandag 29 april 2019 en dinsdag 30 april 2019 telkens van 8h30 tot 12h en van 12h30 tot 18h zal de Bataviabrug te Gent gestremd zijn voor alle scheepvaart wegens onderhoudswerken aan de brugpijlers. Een doorvaartvenster is voorzien tussen 12h en 12h30. Gelieve eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ijzer
 
Van dinsdag 23 april 2019 tot en met 26 april 2019 zal op de Ijzer, de Stavelebrug te Alveringem gestremd zijn voor alle scheepvaart wegens werkzaamheden. Gelieve eventuele bevelen van bevoegde personen strikt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Vanaf maandag 5 september 2019 worden op de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende, ongeveer
1 km opwaarts de Aalterbrug werkzaamheden uitgevoerd, waardoor de doorvaartbreedte lokaal verminderd wordt. In deze zone is het kruisen en oplopen niet toegestaan en dient men met de nodige voorzichtigheid deze werken voorbij te varen. Gelieve eventuele bevelen van aangestelden stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Van zaterdag 4 mei 2019 om 6h tot maandag 6 mei 2019 6h zal op de Leie, de sluis van St Baafs-Vijve volledig gestremd zijn wegens onderhoudswerken aan de sluisdeuren. Er is geen doorvaart mogelijk. Gelieve eventuele bevelen van bevoegde personen strikt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Wegens werkzaamheden zal op het Kanaal Gent-Oostende, de keersluis te Beernem op dinsdag 23 april 2019 van 7h30 tot 17h30 en op woensdag 24 april 2019 van 7h30 tot 10h50, van 11h50 tot 15h30 en van 16h30 tot 19h30. Gelieve eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen. 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Plassendale-Nieuwpoort
 
Van 10/4/2019 tot 30/4/2019 is de Gravensluis te Nieuwpoort gestremd voor alle recreatievaart in alle richtingen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Ijzer km 22.6 en 22.8
 
Gelieve van 8/4/2019 tot 30/6/2019 deze locatie voorzichtig voorbij te varen en het midden van de vaargeul aan te houden. Er ligt een hindernis gemarkeerd met een boei thv het talud.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ringvaart om Gent
 
De kleine sluis te Evergem is nog tot 17 mei 2019 gestremd vanwege herstellingswerken. Er kan geschut worden met de grote sluis.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent
 
Van 1 april 2019 tot 30 april 2019 zal op de Leie doortocht Gent, de St Jorissluis gestremd zijn voor alle scheepvaart wegens werkzaamheden aan de automatisering.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kattendijksluis
 
De Kattendijksluis zal volledig gestremd zijn tot 21 april 2019 wegens herstelling.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dessel-Turnhout-Scboten
 
Van 15 april 2019 om 7h tot 16 april 2019 om 16h is er stremming door werkzaamheden voor brugopening ophaalbrug Schoten. Er zullen 2 tijdstippen zijn waarop schepen ophaalbrug Schoten zullen kunnen passeren.
Van 17 april 2019 om 7h tot 19 mei 2019 om 16h zal de doorvaartbreedte verminderd zijn met 4m.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ijzer
 
Van maandag 11 maart 2019 tot en met maandag 30 september 2019 worden op de Ijzer renovatie- en schilderwerken uitgevoerd aan de Spoorwegbrug te Diksmuide vanop een stelling onder de volledige brug waardoor de doorvaarthoogte verminderd wordt tot maximum 4.20m. Gelieve deze werkzaamheden met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen.

 
 
In het kader van de planning van clubuitstappen, toertochtjes of de jaarlijkse vakantie willen we jullie volgende belangrijke informatie meegeven:
 
- Netekanaal: stremming sluis Duffel voor onderhoud van 1 april 2019 tot 10 mei 2019 (6 weken). Het alternatief is via Antwerpen rondvaren.
- Netekanaal: stremming sluis Viersel voor onderhoud van 26 augustus 2019 tot 23 september 2019 (4 weken)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Van 01/05/2019 tot 29/09/2019 is er beperkte bediening op zon- en wettelijke feestdagen voor de pleziervaart en passagiersvaart. De bediening zal op deze dagen éénmalig en in groep georganiseerd worden.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019 zal de nieuwe Budabrug over de Leie te Kortrijk pas geopend worden wanneer dit voor het doorvaren van vaartuigen noodzakelijk is. Vervolgens moeten de schippers hun mast strijken of wegnemen. Voor schepen met een strijkhoogte van minder dan 4,58 meter bij een normaal peil van 10,12mTAW zal de Budabrug te Kortrijk niet bediend worden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Rupel
 
Door renovatiewerken aan de baanbrug Boom van 28 november 2018 tot 31 maart 2019 geldt er een stremming van de doorvaart onder het vaste gedeelte van de brug. Er zal een laagtestelling worden geplaatst. Er geldt beurtelings verkeer voor passage beweegbaar gedeelte.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2019 zal op het kanaal Bossuit-Kortrijk, de sluis van Bossuit op zaterdag bediend worden voor de pleziervaart tot 17 uur in plaats van tot 17u45.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ijzer, Verbindingskanaal te Nieuwpoort
 
Van 2 november 2018 tot 30 april 2019 : testen autonoom varen met schaalmodel van 4.8 meter op 0.6 meter op de IJzer. Startpunt (scheepswerf Buitenbeentje in Diksmuide (recht over de Ijzertoren); daar wordt gebruik gemaakt van de slipway om het model te water te laten. Eindpunt: Sint-Jorisbekken. De scheepvaart wordt verzocht bij passage van het testvaartuig vaart te minderen en golfslag te vermijden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde
 
Geen bediening mogelijk van de Scheldebruggen Temse/Bornem van 26 november 2018 tot 21 april 2019.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ijzer, Lokanaal
 
Vanaf half september worden op de Ijzer, tussen de Brug-E40 te Nieuwpoort en de sluis te Fintele, op verschillende locaties baggerwerkzaamheden uitgevoerd vanop een ponton waardoor de doorvaartbreedte aldaar verminderd wordt. Ter hoogte van de werken is het ontmoeten en voorbijlopen verboden. Gelieve deze werfzone met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen zodoende hinderlijke vaarbewegingen te vermijden en de veiligheidszone t.o.v. het werkponton te respecteren.

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Afleidingskanaal van de Leie - Schipdonksluis
 
De sluis Schipdonk wordt sedert 1 maart 2018 bediend van 7u tot 19u

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Vertakking van Zulte
 
De Oude sluis te Sint-Baafs-Vijve wordt sedert 25 september 2017 niet meer bediend.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden - Nete
 
Op de Beneden - Nete in de zone 75 meter opwaarts de E 19-brug is er een ondiepte van de rechteroever tot midden vaarweg. De waterbodem ligt er lokaal tussen slechts -0,2 en -1 m TAW. Bij laagwater (ca 0,3 m TAW) is er dus zeer weinig water. De scheepvaart moet zijn vaart ondernemen in functie van de waterstand.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Achterdok (Gent)
 
De vaarweg in het Achterdok te Gent is wegens aanpassingen van de kaaimuur 10 meter weg van de rechteroever verplaatst. De aanpassingen zijn onder water aangebracht waardoor de zone naast de kaaimuur niet bevaarbaar is. Gelieve de signalisatie en de boeien te respecteren.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

Recente wijziging aan de Schaar van de Noord op de Westerschelde (november 2016)
(met dank aan G. Janssens voor het doorsturen)
 
 
Vergeet niet om uw kaarten aan te passen!


Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
De Meulestedebrug wordt vanaf 1 januari 2016 enkel nog bediend op aanvraag. Op weekdagen is een bediening mogelijk van 7u tot 22u en op zaterdag van 7u tot 17u. Een bediening kan aangevraagd worden vanaf 6u via het nummer 09/230 94 77. De bediening gebeurt door een mobiele ploeg vanuit Merelbeke, enige wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de sluizen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk niet meer bediend op zondag. (Sluis Bossuit - Sluis Moen - Nieuwe sluis te Zwevegem)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent, Boven-Schelde doortocht Gent
 
Sedert 29 oktober 2015 is de vaarsnelheid in de doortocht Gent beperkt tot 6km/uur. 
 
Doortocht Gent omvat, vanaf de Ringvaart om Gent, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent - Oostende, Verbindingskanaal, Reep, Visserij, Achtervisserij, Napoleon De Pauwvertakking, Achterdok, Handelsdok, Houtdok, Tolhuisdok en Voorhaven tot aan de Meulestedebrug.
Leie doortocht Gent - km 61,4 tot km 67,6
Boven-Schelde doortocht Gent - km 77,8 tot km 82,8
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.