Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
Getijdentabellen 2019  (Agentschap MDK)
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2019 (bron De Vlaamse Waterweg)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Dijle
 
Van 22/10/2019 tot en met 31/10/2019 is de Benedensluis in Mechelen enkel bereikbaar via marifoon (kanaal 20).

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
 
Van maandag 30 september 2019 tot eind november 2019 zal op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, de Veurnesas te Nieuwpoort gestremd zijn voor alle scheepvaart wegens renovatiewerken aan de sluisdeuren. Gelieve de eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Charleroi
 
Op het kanaal naar Charleroi kunnen de sluizen van Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek niet meer bediend worden gelet op het tekort aan voedingswater en de daaruit volgende lage waterstand.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
 
Van maandag 30 september 2019 tot eind november 2019 zal op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Veurnesas te Nieuwpoort gestremd zijn voor alle scheepvaart wegens renovatiewerken aan de sluisdeuren. Gelieve de eventuele bevelen van bevoegde personen strikt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Briegden-Neerharen
 
Door herstelwerkzaamheden zal er aan sluis Lanaken en sluis Neerharen oponthoud mogelijk zijn van 5 september 2019 tot 31 december 2019. 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Gent (Visserijvaart)
 
Van maandag 12 augustus 2019 tot ongeveer half november zal de Lousbergbrug op het Visserijkanaal te Gent niet bediend worden wegens werkzaamheden aan de electromechanica. De onderdoorvaarthoogte is beperkt tot maximum 3,09m. Gelieve eventuele bevelen van bevoegde personen strikt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent
 
Van maandag 12 augustus 2019 tot 31 maart 2020 worden op de Leie-doortocht Gent, werkzaamheden uitgevoerd op de linkeroever onder de Sint-Jorisbrug te Gent vanop een hangstelling waardoor de doorvaartbreedte aldaar verminderd wordt. In deze zone is het kruisen en oplopen verboden en dient men met de nodige voorzichtigheid deze werken voorbij te varen. Gelieve eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen..

Bericht met betrekking tot de vaarweg Kanaal Ieper-Ijzer
 
In het kader van droogteproblematiek zijn volgende diepgangbeperkingen van kracht :
- Kanaal Ieper-Ijzer tussen de Ijzer en Boezinge Sas : beperkt van 1.50m naar 1.20m
- Ijzer tussen Fintele en de landsgrens beperkt van 1.50m naar 1.20m
- Ijzer tussen Nieuwpoort van Fintele : beperkt van 1.80m-1.90m naar 1.50m

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Van 1 april 2019 tot 30 november 2019 zal op de Dender, onder de brug in de N28 te Ninove een ponton aangemeerd liggen waardoor de doorvaartbreedte aldaar verminderd wordt. Aan de waterweggebruikers wordt gevraagd deze zone met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen zodoende hinderlijke waterbewegingen te vermijden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Wegens de aanhoudende droogte zal vanaf maandag 3 juni 2019 op het Kanaal Gent-Oostende, de pleziervaart gegroepeerd geschut worden aan de Dammepoort sluis met een maximum wachttijd van 1h, bij voorkeur samen met beroepsvaart.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ringvaart om Gent
 
Wegens de aanhoudende droogte zal vanaf maandag 3 juni 2019 op de Ringvaart van Gent, de pleziervaart gegroepeerd geschut worden aan de sluis te Evergem en aan de sluis 1 te Merelbeke met een maximum wachttijd van 1h, bij voorkeur samen met de beroepsvaart.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ringvaart om Gent
 
Vanaf maandag 3 juni 2019 zal op de Ringvaart van Gent, sluis 2 te Merelbeke gestremd zijn voor alle scheepvaart. Tijdens deze stremming kan er steeds geschut worden met sluis 1.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Vanaf maandag 5 september 2019 worden op de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende, ongeveer
1 km opwaarts de Aalterbrug werkzaamheden uitgevoerd, waardoor de doorvaartbreedte lokaal verminderd wordt. In deze zone is het kruisen en oplopen niet toegestaan en dient men met de nodige voorzichtigheid deze werken voorbij te varen. Gelieve eventuele bevelen van aangestelden stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Van 01/05/2019 tot 22/09/2019 is er beperkte bediening op zon- en wettelijke feestdagen voor de pleziervaart en passagiersvaart. De bediening zal op deze dagen éénmalig en in groep georganiseerd worden.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019 zal de nieuwe Budabrug over de Leie te Kortrijk pas geopend worden wanneer dit voor het doorvaren van vaartuigen noodzakelijk is. Vervolgens moeten de schippers hun mast strijken of wegnemen. Voor schepen met een strijkhoogte van minder dan 4,58 meter bij een normaal peil van 10,12mTAW zal de Budabrug te Kortrijk niet bediend worden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2019 zal op het kanaal Bossuit-Kortrijk, de sluis van Bossuit op zaterdag bediend worden voor de pleziervaart tot 17 uur in plaats van tot 17u45.

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Afleidingskanaal van de Leie - Schipdonksluis
 
De sluis Schipdonk wordt sedert 1 maart 2018 bediend van 7u tot 19u

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Vertakking van Zulte
 
De Oude sluis te Sint-Baafs-Vijve wordt sedert 25 september 2017 niet meer bediend.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden - Nete
 
Op de Beneden - Nete in de zone 75 meter opwaarts de E 19-brug is er een ondiepte van de rechteroever tot midden vaarweg. De waterbodem ligt er lokaal tussen slechts -0,2 en -1 m TAW. Bij laagwater (ca 0,3 m TAW) is er dus zeer weinig water. De scheepvaart moet zijn vaart ondernemen in functie van de waterstand.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Achterdok (Gent)
 
De vaarweg in het Achterdok te Gent is wegens aanpassingen van de kaaimuur 10 meter weg van de rechteroever verplaatst. De aanpassingen zijn onder water aangebracht waardoor de zone naast de kaaimuur niet bevaarbaar is. Gelieve de signalisatie en de boeien te respecteren.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

Recente wijziging aan de Schaar van de Noord op de Westerschelde (november 2016)
(met dank aan G. Janssens voor het doorsturen)
 
 
Vergeet niet om uw kaarten aan te passen!


Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
De Meulestedebrug wordt vanaf 1 januari 2016 enkel nog bediend op aanvraag. Op weekdagen is een bediening mogelijk van 7u tot 22u en op zaterdag van 7u tot 17u. Een bediening kan aangevraagd worden vanaf 6u via het nummer 09/230 94 77. De bediening gebeurt door een mobiele ploeg vanuit Merelbeke, enige wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de sluizen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk niet meer bediend op zondag. (Sluis Bossuit - Sluis Moen - Nieuwe sluis te Zwevegem)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent, Boven-Schelde doortocht Gent
 
Sedert 29 oktober 2015 is de vaarsnelheid in de doortocht Gent beperkt tot 6km/uur. 
 
Doortocht Gent omvat, vanaf de Ringvaart om Gent, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent - Oostende, Verbindingskanaal, Reep, Visserij, Achtervisserij, Napoleon De Pauwvertakking, Achterdok, Handelsdok, Houtdok, Tolhuisdok en Voorhaven tot aan de Meulestedebrug.
Leie doortocht Gent - km 61,4 tot km 67,6
Boven-Schelde doortocht Gent - km 77,8 tot km 82,8
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.