Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Netekanaal
 
 
Van 8 december te 22u tot 11 december te 6u geen bediening van sluis Viersel gelet op inspectiewerkzaamheden met volledige droogzetting van de sluiskolk.

Bericht met betrekking tot het verkeer en de vaarweg Boven-Schelde
 
Van maandag 2 oktober 2017 tot vermoedelijk zondag 14 januari 2018 wordt op de Boven-Schelde, de E3-sluis te Merelbeke volledig gestremd wegens dringende herstellingswerken.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ringvaart om Gent, Kanaal Gent-Oostende, Leie
 
Oponthoud - minimaal schutbedrijf sedert 27 september 2017
Gezien de aanhoudende droogte zal alle scheepvaart aan de sluizen Sint-Baafs-Vijve, Dammepoort, Evergem en Merelbeke gegroepeerd geschut worden met een maximale wachttijd van 1u. Het betreft een droogtemaatregel die de continuïteit van de scheepvaart zonder diepgangbeperking betracht.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde
 
Op de Boven-Zeeschelde ter hoogte van het veer van Baasrode is er een zeer lokale ondiepte die ligt op -1,7mTAW (midden in het vaarwater). Hierdoor is er bij laagwater slechts een waterdiepte van 2,2 meter. W&Z zal deze ondiepte verwijderen maar in afwachting daarvan wordt de scheepvaart gevraagd hiermee rekening te houden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Vertakking van Zulte
 
De Oude sluis te Sint-Baafs-Vijve wordt sedert 25 september 2017 niet meer bediend.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Rupel - Spoorbrug Boom
 
Het remmingwerk van de spoorbrug over de Rupel te Boom wordt vernieuwd in de periode van 28 augustus tot 22 december. Hiervoor wordt een werkponton ingezet. Indien de waterstand dit toelaat dient de scheepvaart de doorvaart onder het vaste gedeelte te nemen. Er dient steeds contact opgenomen te worden met de aannemer via marifoon.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent- Oostende
 
Van woensdag 13 september 2017 t/m zaterdag 31 maart 2018 worden op het Kanaal Gent-Oostende baggerwerkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van de kaaimuur Aveve, kaaimuur Dubaere, Flandria jachthaven, Coupure, Handelskom te Brugge en in de zwaaikom van de Verbindingssluis te Brugge. Ter hoogte van de baggerwerkzaamheden dient men met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Netekanaal
 
Wegens herstelwerkzaamheden geldt er een volledige stremming van sluis Duffel op woensdag 8 november 2017 van 8u tot 16u. De vooraf aangekondigde stremming op woensdag 4 oktober gaat niet door.

 
E3-sluis dicht wegens werkzaamheden van 2 oktober 2017 tot half januari 2018

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden - Nete
 
Op de Beneden - Nete in de zone 75 meter opwaarts de E 19-brug is er een ondiepte van de rechteroever tot midden vaarweg. De waterbodem ligt er lokaal tussen slechts -0,2 en -1 m TAW. Bij laagwater (ca 0,3 m TAW) is er dus zeer weinig water. De scheepvaart moet zijn vaart ondernemen in functie van de waterstand.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kattendijksluis
 
Berperking van 01-07-2017 tot 30-06-2018
In het kader van de ontwikkeling van het droogdokkenpark werd een steunberm aangelegd tegen de noordelijke kade in de toegangsgeul van de Kattendijksluis. Hierdoor is er een verminderde doorvaartbreedte in de toegangsgeul van de Kattendijksluis van ca. 15 meter. De maximale scheepsbreedte van schepen van en naar de Kattendijksluis wordt beperkt tot 8 meter. Indien hoger moet een bijzondere toelating aangevraagd worden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Achterdok (Gent)
 
De vaarweg in het Achterdok te Gent is wegens aanpassingen van de kaaimuur 10 meter weg van de rechteroever verplaatst. De aanpassingen zijn onder water aangebracht waardoor de zone naast de kaaimuur niet bevaarbaar is. Gelieve de signalisatie en de boeien te respecteren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Van 16 april 2017 tot vermoedelijk eind 2017 zal op de Leie, opwaarts van de sluis te Sint-Baafs-Vijve een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. Gelieve de zone voorzichtig voorbij te varen.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

Recente wijziging aan de Schaar van de Noord op de Westerschelde (november 2016)
(met dank aan G. Janssens voor het doorsturen)
 
 
Vergeet niet om uw kaarten aan te passen!

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent - Oostende
 
Om de hinder voor het wegverkeer te beperken wordt de spertijd op vrijdagnamiddag tijdelijk uitgebreid met een half uur (vanaf 16u tot 17u30 i.p.v. 16u30 tot 17u30) en dit voor de Kruispoortbrug II, de Gentpoortbrug en de beide Dampoortbruggen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
W&Z vernieuwt de sluis te Harelbeke. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de locatie van de huidige sluis en zal in 2017 klaar zijn. Ze wordt 230m lang en 12,5m breed. Om hinder en stremmingen voor de scheepvaart tijdens de werken te beperken, is eerst een volwaardige tijdelijke sluis gebouwd. Vanaf 23 juli 2016 moeten alle schepen door de tijdelijke sluis, lees hier de te volgen richtlijnen voor de passage.

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende (vak Brugge-Oostende)
 
Vanaf 23 mei 2015 wordt de Nieuwegebrug langs het kanaal Gent-Oostende vanop afstand bediend vanuit Plassendale volgens standaard bedieningsregime A. Een bediening kan aangevraagd worden via VHF 20 of telefoonnr 059/26 60 62
Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door W&Z (bericht van 29/04/2016)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Wegens de werkzaamheden in de omgeving van het ontvangstkantoor van de sluis in Geraardsbergen worden er op die locatie momenteel geen waterwegenvignetten verkocht. Dit gebeurt vanaf 14/04/2016 in het bedieningsgebouw van de Wijnagaardbrug in Geraardsbergen.

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
De Meulestedebrug wordt vanaf 1 januari 2016 enkel nog bediend op aanvraag. Op weekdagen is een bediening mogelijk van 7u tot 22u en op zaterdag van 7u tot 17u. Een bediening kan aangevraagd worden vanaf 6u via het nummer 09/230 94 77. De bediening gebeurt door een mobiele ploeg vanuit Merelbeke, enige wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de sluizen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk niet meer bediend op zondag. (Sluis Bossuit - Sluis Moen - Nieuwe sluis te Zwevegem)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent, Kanaal Gent- Terneuzen
 
Gewijzigde bediening voor de Tolhuissluis, de Muidebrug, de Bataviabrug en de Wondelgemstraatbrug. Vanaf 1 januari 2016 worden deze bediend van maandag tot zaterdag van 7u tot 19u door een mobiele ploeg. De bediening kan aangevraagd worden via VHF 20 of via het telefoonnummer 09/225 33 37, wachttijden zijn mogelijk.
Buiten deze bedieningsuren wordt de Bataviabrug in open stand gezet (doorvaarthoogte 4,5 m)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
Het nieuwe telefoonnummer voor de opening van de Wiedauwkaaispoorbrug op het Kanaal Gent-Terneuzen is vanaf heden 09/241 31 24

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent, Boven-Schelde doortocht Gent
 
Sedert 29 oktober 2015 is de vaarsnelheid in de doortocht Gent beperkt tot 6km/uur. 
 
Doortocht Gent omvat, vanaf de Ringvaart om Gent, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent - Oostende, Verbindingskanaal, Reep, Visserij, Achtervisserij, Napoleon De Pauwvertakking, Achterdok, Handelsdok, Houtdok, Tolhuisdok en Voorhaven tot aan de Meulestedebrug.
Leie doortocht Gent - km 61,4 tot km 67,6
Boven-Schelde doortocht Gent - km 77,8 tot km 82,8

Westerschelde: verontdieping  Schaar van Valkenisse      bron: Georges Janssens
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Gewijzigde bediening vanaf 1 april 2015    
 
Bedieningsuren van de kunstwerken met ingang van 1 april 2015
 
Tussen Dessel en sluis 2 Brecht worden de kunstwerken het ganse jaar bediend van maandag tot vrijdag van 6u tot 20u en op zaterdag van 7u tot 15u
 
Tussen sluis Brecht (inbegrepen) en sluis 10 Schoten worden de kunstwerken het ganse jaar bediend van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u en op zaterdag van 7u tot 15u
 
Scheepvaarturen met ingang van 1 april 2015
 
Tussen Dessel en sluis 2 Brecht is de scheepvaart het ganse jaar toegelaten van maandag tot zaterdag iedere dag van 6u tot 20u
 
Tussen sluis 2 Brecht tot de verbinding met het Albertkanaal te Schoten is de scheepvaart het ganse jaar toegelaten van maandag tot zaterdag iedere dag van 7u tot 18u
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Nieuwe betonning in de Westerschelde - november 2014
 
In de Overloop van Hansweert naar Terneuzen zijn in het hoofdvaarwater Gat van Ossenisse nieuwe boeien gelegd, lees er hier alles over. (bron Georges Janssens)       bekijk ook de kaart
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent - Terneuzen
 
Vanaf 14/12/2014 is er een wijziging in de bediening van de Wiedauwkaaispoorbrug.
 
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 2 oktober 2013 geldt er - wegens saneringswerken - een doorvaartverbod voor alle scheepvaart richting het Lobroekdok te Antwerpen. De nodige signalisatie is ter plaatse aangebracht.
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Roeselare-Leie
 
Vanaf 1 juni 2013 wordt op het Kanaal van Roeselare naar de Leie de sluis in Ooigem voor de pleziervaart van maandag tot en met vrijdag bediend om 9u, 12u, 15u, 18u en 21u. Op zaterdag om 9u, 12u, 15u en 17u45. Pleziervaartuigen kunnen wel te allen tijde meegeschut worden met een beroepsvaartuig buiten deze vaste tijdstippen.

Sint - Jorissluis Nieuwpoort
 
Vanaf 2013 worden te Nieuwpoort enkel nog waterwegenvignetten verkocht in het bedieningsgebouw van de Sint - Jorissluis en dit van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u.
Vanaf april tot en met oktober ook op zondag tussen 9u en 18u
 Kanaal Bossuit - Kortrijk
 
Vanaf 13/05/2013 BLOKVAREN  voor de pleziervaart langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk voor de sluizen 9,10 en 11. Deze 3 sluizen worden door één mobiele ploeg bediend, te bereiken op het telefoonnr 0478/96 26 03. Wachttijden tot 30 minuten zijn mogelijk.
 
Schaar van Valkenisse / Schaar van Waarde / Schaar van Noord betond!
 
Er wordt aangeraden dat de pleziervaart dit vaarwater neemt i.p.v. langs Walsoorden.