Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2023 (bron De Vlaamse Waterweg)
 
 

Vaarwegbericht Lokanaal
 
Wegens het bouwen van een kaaimuur zal de vaarweg tijdens de werkuren gestremd zijn van 25/04/2023 tem 05/06/2023.

Vaarwegberichrt Kanaal Charleroi
 
Alleen ten behoeve van de pleziervaart zal tijdens het zomerseizoen een beperkte dienst op zon- en feestdagen verleend worden op de kunstwerken in de Haven van Brussel. Alleen de pleziervaart krijgt op die dagen de mogelijkheid tot doorvaart aan de sluizen van Molenbeek (sluis nr 11) en Anderlecht (sluis nr 10) en de Godshuizenbrug tijdens de periode van 01/05/2023 tot 30/09/2023 van 10h tot 18h. De betreffende kunstwerken zijn bereikbaar op kanaal VHF20.

Vaarwegbericht Boven-Schelde
 
Van 25/05/2023 tem 29/05/2023 zal de sluis te Asper gestremd zijn wegens het droogzetten van afwaartse sluishoofd.

Vaarwegbericht Handelsdok
 
Omwille van de bouw van de Matadibrug is hier bijzondere voorzichtigheid geboden van 09/03/2023 tot en met 31/12/2023. De vaargeul wordt aangeduid door borden A10: verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen.
Op vrijdag, zaterdag en zondag 9-10-11 juni zal de vaarweg volledig gestremd zijn. Bevelen en aanwijzing van geautoriseerde personen moeten strikt opgevolgd worden.

Vaarwegbericht Kanaal Ijzer
 
De bediening van de voetgangersbrug Elzendamme moet 1 uur voor de geplande passage aangevraagd worden van 23/03/2023 tot en met 30/09/2023.

Vaarwegbericht Kanaal Gent-Oostende
 
Ter hoogte van de gedemonteerde Bombardier brug moet langs linkeroever minstens 5 meter uit de kant gevaren worden van 06/03/2023 tot en met 30/06/2023.

Vaarwegbericht Kanaal Roeselare-Leie
 
Wegens werkzaamheden aan de sluis te Ooigem zal de sluis volledig en doorlopend gestremd zijn van 29/07/2023 tot en met 01/09/2023.

Vaarwegbericht Kanaal Brugge-Zeebrugge
 
Van 02/01/2023 tot en met 30/06/2023 staat de Krakelebrug door een aanvaring gesloten voor het wegverkeer. Om de hinder voor het wegverkeer te milderen wordt de Boudewijnbrug tijdens de spitsuren gestremd. Ook de Warandebrug en de Dampoortbruggen worden niet tegelijk bediend met de Boudewijnbrug, zodat het verkeer steeds één van deze verbindingen kan blijven gebruiken.

Vaarwegbericht Afleidingskanaal van de Leie
 
Omwille van werkzaamheden aan de oevers zal er van 07/11/2022 tem 23/06/2023 voldoende afstand dienen gehouden te worden aan de oevers, dit staat aangeduid langsheen het traject. De werken worden uitgevoerd met een ponton, gelieve de seinen op het ponton te volgen.

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Sedert 1 januari 2022 en t/m 31 december 2022 wordt de pleziervaart volgens dit blokvaartschema bediend.

Vaarwegbericht Zeekanaal Brussel-Schelde - Sluis Zemst
 
Tot nader bericht is het voor pleziervaart verboden om gebruik te maken van de vlottende bolders in de sluis Zemst. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de haalkommen die op verschillende hoogtes in de sluismuren zijn aangebracht (periode 23-06-2022 t/m 31-12- 2023).

Haven Antwerpen: aanpassing spertijden bruggen op werkdagen (29 juni 2022)
 

Haven Antwerpen: aanpassing bediening Londenbrug voor jachthaven Willemdok (29 juni 2022)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
In de binnenstad Gent is er een algemeen verbod om ligplaats te nemen. Uitzonderingen zijn beroepsvaart en vergunningen, toelatingen en concessies uitgevaardigd door de Vlaamse Waterweg. Dit verbod is op terrein aangeduid met signalisatie aan sluis K1, K2, K3 en Meulestedebrug
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
De Tolhuissluis is gestremd van 28 maart 2022 tot en met 31 augustus 2023 vanwege renovatiewerken en een modernisering om de sluis klaar te maken voor afstandsbediening. Omvaren kan via de Brusselsepoortsluis en de sluis van Evergem.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dok Hasselt
 
Bijzondere voorzichtigheid voor vaarweg Dok Hasselt (km 0,0 - km 1,1)
Nieuwe aanvaarroute tot jachthaven HYAC - minmum 5 m uit de oever varen..

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.