Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Vanaf heden - 15/09 tot 01/10 - is er door een waterpeildaling op de Boven-Dender een vermindering van diepgang met 20 cm van kracht tussen sluis Aalst en de Waalse grens.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Wegens opgetreden schade aan de Krakelebrug wordt de bediening van deze brug gewijzigd. Voor de pleziervaart wordt de brug enkel gedraaid om 11u en om 15u. Pleziervaart kan steeds met de beroepsvaart mee door de brug varen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde
 
Van zaterdag 30 september om 13u t/m zondag 1 oktober om 18u zal op de Boven-Schelde, de sluis te Kerkhove volledig gestremd zijn wegens dringende herstellingswerken aan de sluisdeur. 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Charleroi
 
Wegens werkzaamheden van maandag 11 september t/m woensdag 13 september, telkens van 7u tot 16u30, geldt een volledige stremming aan de sluis te Lembeek. Deze werkzaamheden gebeuren gelijktijdig met de reeds eerder aangekondigde werkzaamheden aan sluis Lot.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Oponthoud mogelijk wegens herstelwerkzaamheden voor ophaalbrug 6 te Arendonk in de periode van 4 september 8u tot 26 oktober 11u.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Zeekanaal Brussel-Schelde
 
Van vrijdag 22 september te 7u tot maandag 25 september te 21u wordt de hefbrug Humbeek Sas niet bediend. Alle scheepvaartverkeer is hierdoor gestremd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Rupel - Spoorbrug Boom
 
Het remmingwerk van de spoorbrug over de Rupel te Boom wordt vernieuwd in de periode van 28 augustus tot 22 december. Hiervoor wordt een werkponton ingezet. Indien de waterstand dit toelaat dient de scheepvaart de doorvaart onder het vaste gedeelte te nemen. Er dient steeds contact opgenomen te worden met de aannemer via marifoon.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent- Oostende
 
Van woensdag 13 september 2017 t/m zaterdag 31 maart 2018 worden op het Kanaal Gent-Oostende baggerwerkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van de kaaimuur Aveve, kaaimuur Dubaere, Flandria jachthaven, Coupure, Handelskom te Brugge en in de zwaaikom van de Verbindingssluis te Brugge. Ter hoogte van de baggerwerkzaamheden dient men met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen.

Bericht met betrekking tot de Maas en de Samber
 
Wegens werkzaamheden zal de Maas volledig gestremd zijn tussen de sluis La Plante (Namen) en de Franse grens en dit van zaterdag 23 september om 19u30 tot maandag 16 oktober om 6u.
 
Stremming sluizen Marcinelle en Montignies/Sambre van 17 september tot 25 september 2017
 
Met dank aan FJ voor het doorsturen van het bericht.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Netekanaal
 
Wegens herstelwerkzaamheden geldt er een volledige stremming van sluis Duffel op woensdag 4 oktober 2017 van 8u tot 17u

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ringvaart om Gent, Boven-Zeeschelde
 
Door de aanvoer en de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Boven-Zeeschelde te Wetteren is de Boven-Zeeschelde volledig gestremd voor al het scheepvaartverkeer tussen de monding van de Dender en de sluis van Merelbeke en dit tussen vrijdag 15 september 2017 om 7u en zondag 17 september 2017 om 19u met uitzondering van het drijvend materieel van de aannemer. De scheepvaart dient de aanbevelingen van de scheepvaartpolitie strikt op te volgen.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde - Vooraankondiging
 
Van woensdag 18 oktober 2017 om 7u tot maandag 23 oktober 2017 om 6u zal op de Boven-Schelde, de sluis te Asper volledig gestremd zijn wegens herstellingswerken aan de sluisdeuren. Er is geen doorvaart mogelijk.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Zeekanaal Brussel-Schelde
 
Wegens inspectiewerken geen bediening van de Jan Bogaertsbrug op zondag 17 september 2017 tussen 8u30 en 12u30 en van 13u tot 18u.
 
Wegens onderhoudswerken aan deur 3 geldt er een volledige stremming van sluis Wintam op dinsdag 19 september 2017 van 9u30 tot 17u.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Schoten
 
Beperkte bediening van sluis 10 op het kanaal Dessel-Schoten wegens werkzaamheden en dit voor de maanden augustus en september

 
E3-sluis dicht wegens werkzaamheden van 2 oktober 2017 tot half januari 2018

Goed nieuws! De Brusselsepoortsluis te Gent vroeger dan voorzien terug open. (vanaf 23 juni 2017)
 
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Vanaf 1 augustus 2017 starten herstelwerkzaamheden aan de oever van het Boudewijnkanaal. De werken worden aangegeven door volgende signalen: bord B8 - verplicht bijzonder op te letten en bord E11 - einde der werken. De scheepvaart wordt verzocht met aangepaste snelheid en omzichtigheid te varen in de nabijheid van deze werken.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden - Nete
 
Op de Beneden - Nete in de zone 75 meter opwaarts de E 19-brug is er een ondiepte van de rechteroever tot midden vaarweg. De waterbodem ligt er lokaal tussen slechts -0,2 en -1 m TAW. Bij laagwater (ca 0,3 m TAW) is er dus zeer weinig water. De scheepvaart moet zijn vaart ondernemen in functie van de waterstand.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Leuven-Dijle
 
Waarschuwing: voorzichtige passage gezien een kajakwedstrijd op zaterdag 16 september 2017 van 10u tot 20u en op zondag 17 september 2017 van 8u tot 16u30. Vaartuigen die tussen Plaisancebruggen en Battelsluis wensen te passeren dienen 30 minuten voor passage contact op te nemen met Centrale Kampenhout zodat de vaarweg door de organisatie kan worden vrijgemaakt.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde (km 64,4 tot km 64,6)
 
Stroomsnelheidsmeting van 27-06-2017 tot 31-10-2017
In de intertidale zone (slik) 500 m opwaarts boei 130 op de rechteroever van de Boven-Zeeschelde worden metingen uitgevoerd door het INBO. Hierdoor liggen er metalen contructies in het slik. Dit is buiten de vaargeul en mag geen hinder geven voor de beroepsvaart. Aan de scheepvaart, in het bijzonder de pleziervaart vragen we in deze zone niet buiten de vaargeul te varen zodat deze metingen niet worden verstoord.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kattendijksluis
 
Berperking van 01-07-2017 tot 30-06-2018
In het kader van de ontwikkeling van het droogdokkenpark werd een steunberm aangelegd tegen de noordelijke kade in de toegangsgeul van de Kattendijksluis. Hierdoor is er een verminderde doorvaartbreedte in de toegangsgeul van de Kattendijksluis van ca. 15 meter. De maximale scheepsbreedte van schepen van en naar de Kattendijksluis wordt beperkt tot 8 meter. Indien hoger moet een bijzondere toelating aangevraagd worden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Charleroi
 
Van vrijdag 8 september 2017 6u t/m zondag 17 september 2017 18u wordt de sluis Lot niet bediend wegens grote onderhoudswerken aan sluis en sluisdeuren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Vanaf heden tot eind oktober 2017 worden op de Leie, onder de Spoorwegbrug te Deinze bouwwerkzaamheden uitgevoerd met een hangstelling waardoor de doorvaarthoogte aldaar verminderd wordt tot max 7,40 meter. Gelieve deze werkzaamheden met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen en eventuele bevelen van bevoegde personen strikt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Wegens bouwwerkzaamheden aan de sluis te Geraardsbergen is er een wijziging in het bedieningsregime. Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7u en 8u, tussen 12u en 13u en tussen 17u30 en 19u. Op zaterdag wordt er geschut tussen 7u en 19u, op zondag tussen 10u en 18u. Deze wijziging is geldig tot 30 september 2017.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Beperkte bediening op zon-en wettelijke feestdagen voor de pleziervaart en passagiersvaart in 2017
 
De schipperij wordt ervan in kennis gesteld dat t.b.v. de pleziervaart en de passagiersvaart in 2017, brug 2 te Retie, brug 6 te Arendonk en brug 1 te Turnhout op de volgende zon- en feestdagen zullen bediend worden:
 
- zondag 17 september
 
De bediening zal op deze zon- en wettelijke feestdagen éénmalig en in groep worden georganiseerd om:
- beginuur 13u brug 1 Turnhout, opwaarts 
- 14u brug 6 Arendonk, opwaarts
- 15u30 brug 2 Retie, op-en afwaarts
- 16u30 brug 6 Arendonk, afwaarts
- laatste uur 17u30 brug 1 Turnhout, afwaarts

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Achterdok (Gent)
 
De vaarweg in het Achterdok te Gent is wegens aanpassingen van de kaaimuur 10 meter weg van de rechteroever verplaatst. De aanpassingen zijn onder water aangebracht waardoor de zone naast de kaaimuur niet bevaarbaar is. Gelieve de signalisatie en de boeien te respecteren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Van 16 april 2017 tot vermoedelijk eind 2017 zal op de Leie, opwaarts van de sluis te Sint-Baafs-Vijve een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. Gelieve de zone voorzichtig voorbij te varen.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde (Scaldis-Ruien km 39.2 tot sluis te Kerkhove km 40.5)
 
Van maandag 6 maart 2017 tot zaterdag 30 september 2017 worden op de Boven-Schelde, afwaarts de kaai van Scaldis te Ruien bouwwerkzaamheden uitgevoerd vanop een verplaatsbaar ponton waardoor de doorvaartbreedte aldaar vermindert wordt. In de zone is het kruisen en oplopen niet toegestaan. Gelieve met de nodige voorzichtigheid dit ponton voorbij te lopen en eventuele bevelen van bevoegde personen strikt op te volgen.

Recente wijziging aan de Schaar van de Noord op de Westerschelde (november 2016)
(met dank aan G. Janssens voor het doorsturen)
 
 
Vergeet niet om uw kaarten aan te passen!

Haven van Antwerpen
 
Sedert 7 november 2016 loopt een proefproject met centrale sluismelding in de haven van Antwerpen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent - Oostende
 
Om de hinder voor het wegverkeer te beperken wordt de spertijd op vrijdagnamiddag tijdelijk uitgebreid met een half uur (vanaf 16u tot 17u30 i.p.v. 16u30 tot 17u30) en dit voor de Kruispoortbrug II, de Gentpoortbrug en de beide Dampoortbruggen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Bijzondere voorzichtigheid op de Leie, op de rechteroever tussen de Hoge Brug en de brug in de N36 in Harelbeke. Wegens bouwwerkzaamheden is de doorvaartbreedte daar verminderd, de werfzone is afgebakend met boeien en buispalen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Bij het in- of uitvaren van de tijdelijke sluis te Harelbeke aan de opwaartse kant kan zijstroming ter hoogte van de tijdelijke stuw enige hinder veroorzaken. Tijdens waterafvoerregime is er de nodige voorzichtigheid geboden. Informatie over de openingsstand van de stuw kan steeds opgevraagd worden bij de binnenvaartbegeleiders van de sluis via VHF 20.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
W&Z vernieuwt de sluis te Harelbeke. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de locatie van de huidige sluis en zal in 2017 klaar zijn. Ze wordt 230m lang en 12,5m breed. Om hinder en stremmingen voor de scheepvaart tijdens de werken te beperken, is eerst een volwaardige tijdelijke sluis gebouwd. Vanaf 23 juli 2016 moeten alle schepen door de tijdelijke sluis, lees hier de te volgen richtlijnen voor de passage.

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende (vak Brugge-Oostende)
 
Vanaf 23 mei 2015 wordt de Nieuwegebrug langs het kanaal Gent-Oostende vanop afstand bediend vanuit Plassendale volgens standaard bedieningsregime A. Een bediening kan aangevraagd worden via VHF 20 of telefoonnr 059/26 60 62
Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door W&Z (bericht van 29/04/2016)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Wegens de werkzaamheden in de omgeving van het ontvangstkantoor van de sluis in Geraardsbergen worden er op die locatie momenteel geen waterwegenvignetten verkocht. Dit gebeurt vanaf 14/04/2016 in het bedieningsgebouw van de Wijnagaardbrug in Geraardsbergen.

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
De Meulestedebrug wordt vanaf 1 januari 2016 enkel nog bediend op aanvraag. Op weekdagen is een bediening mogelijk van 7u tot 22u en op zaterdag van 7u tot 17u. Een bediening kan aangevraagd worden vanaf 6u via het nummer 09/230 94 77. De bediening gebeurt door een mobiele ploeg vanuit Merelbeke, enige wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de sluizen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk niet meer bediend op zondag. (Sluis Bossuit - Sluis Moen - Nieuwe sluis te Zwevegem)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent, Kanaal Gent- Terneuzen
 
Gewijzigde bediening voor de Tolhuissluis, de Muidebrug, de Bataviabrug en de Wondelgemstraatbrug. Vanaf 1 januari 2016 worden deze bediend van maandag tot zaterdag van 7u tot 19u door een mobiele ploeg. De bediening kan aangevraagd worden via VHF 20 of via het telefoonnummer 09/225 33 37, wachttijden zijn mogelijk.
Buiten deze bedieningsuren wordt de Bataviabrug in open stand gezet (doorvaarthoogte 4,5 m)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
Het nieuwe telefoonnummer voor de opening van de Wiedauwkaaispoorbrug op het Kanaal Gent-Terneuzen is vanaf heden 09/241 31 24

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent, Boven-Schelde doortocht Gent
 
Sedert 29 oktober 2015 is de vaarsnelheid in de doortocht Gent beperkt tot 6km/uur. 
 
Doortocht Gent omvat, vanaf de Ringvaart om Gent, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent - Oostende, Verbindingskanaal, Reep, Visserij, Achtervisserij, Napoleon De Pauwvertakking, Achterdok, Handelsdok, Houtdok, Tolhuisdok en Voorhaven tot aan de Meulestedebrug.
Leie doortocht Gent - km 61,4 tot km 67,6
Boven-Schelde doortocht Gent - km 77,8 tot km 82,8

Westerschelde: verontdieping  Schaar van Valkenisse      bron: Georges Janssens
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Gewijzigde bediening vanaf 1 april 2015    
 
Bedieningsuren van de kunstwerken met ingang van 1 april 2015
 
Tussen Dessel en sluis 2 Brecht worden de kunstwerken het ganse jaar bediend van maandag tot vrijdag van 6u tot 20u en op zaterdag van 7u tot 15u
 
Tussen sluis Brecht (inbegrepen) en sluis 10 Schoten worden de kunstwerken het ganse jaar bediend van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u en op zaterdag van 7u tot 15u
 
Scheepvaarturen met ingang van 1 april 2015
 
Tussen Dessel en sluis 2 Brecht is de scheepvaart het ganse jaar toegelaten van maandag tot zaterdag iedere dag van 6u tot 20u
 
Tussen sluis 2 Brecht tot de verbinding met het Albertkanaal te Schoten is de scheepvaart het ganse jaar toegelaten van maandag tot zaterdag iedere dag van 7u tot 18u
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Nieuwe betonning in de Westerschelde - november 2014
 
In de Overloop van Hansweert naar Terneuzen zijn in het hoofdvaarwater Gat van Ossenisse nieuwe boeien gelegd, lees er hier alles over. (bron Georges Janssens)       bekijk ook de kaart
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent - Terneuzen
 
Vanaf 14/12/2014 is er een wijziging in de bediening van de Wiedauwkaaispoorbrug.
 
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 2 oktober 2013 geldt er - wegens saneringswerken - een doorvaartverbod voor alle scheepvaart richting het Lobroekdok te Antwerpen. De nodige signalisatie is ter plaatse aangebracht.
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Roeselare-Leie
 
Vanaf 1 juni 2013 wordt op het Kanaal van Roeselare naar de Leie de sluis in Ooigem voor de pleziervaart van maandag tot en met vrijdag bediend om 9u, 12u, 15u, 18u en 21u. Op zaterdag om 9u, 12u, 15u en 17u45. Pleziervaartuigen kunnen wel te allen tijde meegeschut worden met een beroepsvaartuig buiten deze vaste tijdstippen.

Sint - Jorissluis Nieuwpoort
 
Vanaf 2013 worden te Nieuwpoort enkel nog waterwegenvignetten verkocht in het bedieningsgebouw van de Sint - Jorissluis en dit van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u.
Vanaf april tot en met oktober ook op zondag tussen 9u en 18u
 Kanaal Bossuit - Kortrijk
 
Vanaf 13/05/2013 BLOKVAREN  voor de pleziervaart langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk voor de sluizen 9,10 en 11. Deze 3 sluizen worden door één mobiele ploeg bediend, te bereiken op het telefoonnr 0478/96 26 03. Wachttijden tot 30 minuten zijn mogelijk.
 
Schaar van Valkenisse / Schaar van Waarde / Schaar van Noord betond!
 
Er wordt aangeraden dat de pleziervaart dit vaarwater neemt i.p.v. langs Walsoorden.