Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
Getijdentabellen 2020  (Agentschap MDK)
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2020 (bron De Vlaamse Waterweg)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer IJzer van Uniebrug tot Brug E40
 
Van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 worden ter hoogte van de autostradebrug E40 en de Uniebrug oeverwerkzaamheden uitgevoerd waardoor de doorvaartbreedte aldaar verminderd wordt met 13 meter aan de rechteroever. Ontmoeten en voorbijlopen is er verboden. Gelieve deze locatie met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen en eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Van 14 september 2020 tot 31 december 2020 dienen vanwege de pompinstallatie en de waterkrachtcentrale aan "de sluizencomplexen van Olen, Kwaadmechelen en Hasselt" alle schippers rekening te houden met dwarsstromen die thv de in- en uitlaat van de installatie kunnen optreden. Pleziervaartuigen zullen uitsluitend gebruik kunnen maken van de noordersluis en de middensluis.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Afleidingskanaal van de Leie
 
Van 9 september 2020 tot 31 december 2020 zal door aanslibbing de beschikbare waterdiepte in de zwaaikom te Deinze zeer beperkt zijn. Bijgevolg is toegang tot de zwaaikom verboden voor alle scheepvaart. Vaartuigen moeten steeds de vaargeul van het Afleidingskanaal van de Leie volgen en de lokale signalisatie strikt opvolgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
 
Van 01/09/2020 tot en met 30/10/2020 zal de Veurnesluis te Nieuwpoort (Ganzepoot) gestremd zijn voor alle scheepvaartverkeer wegens onderhoudswerken.
 
Van 01/09/2020 tot en met 18/01/2021 zal de Hefspoorbrug te Veurne gestremd zijn wegens werkzaamheden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie van Stuwsluis te Harelbeke
 
Vanaf maandag 29/06/2020 zal de nieuwe Bloemmolenbrug te Harelbeke in dienst genomen worden. Schippers moeten de aanwezige signalisatie en seinen strikt opvolgen en steeds gehoor geven aan instructies van onze binnenvaartbegeleiders.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde
 
Stremming Brusselsepoortsluis.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Monsin
 
Vanaf donderdag 4 juni 2020 wordt sluis Monsin beperkt bediend door waterbesparende maatregelen. Pleziervaartuigen worden in groep geschut van maandag tot vrijdag om 10u - 14u en 20u, op zaterdag en zondag om 10u en om 16u.

Pleziervaartuigen worden aangeraden om langs sluis Visé te varen.


Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde
 
De Scheldebrug Temse-Bornem, de Scheldebrug Bornem-Temse en de Spoorbrug Temse is er geen bediening tot nader bericht (tem 31/12/2020).

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde
 
Van 22/05/2020 tot en met 20/05/2021 zijn er metingen op het slik rechteroever Boven-Zeeschelde in de bocht van het kasteeltje te Appels-Dendermonde. Locatie aangeduid met kleine gele boeien.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Voor ophaalbrug 2 Retie zal er van 26 april 2020 tot 27 september 2020 beperkte bediening zijn op zon- en wettelijke feestdagen voor de pleziervaart en passagiersvaart. De bediening zal op deze dagen éénmalig en in groep georganiseerd worden.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
Door het bouwen van een fietsbrug op de Toeristische Leie tussen Tolpoortbrug en de St.Martinusbrug is van 24/02/2020 tot 01/01/2021 de vaarweg aan LO en RO verminderd met 15 meter. Er is het midden een doorvaartbreedte van ongeveer 9 meter. Gelieve de werken voorzichtig te passeren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer vaarweg Dender
 
Vanaf heden en dit tot en met eind augustus 2020, zullen er op de Dender tussen sluis Aalst en km 50.8 (ongeveer 1km opw de sluis) oeverwerkzaamheden uitgevoerd worden. Tijdens de werkzaamheden is het pand gestremd. Voor de pleziervaart is er een doorvaartvenster voorzien van maandag tot vrijdag tussen 6h - 7h, tussen 12h - 13h en tussen 18h - 22h. Op zaterdagn en zondag is er vrije doorgang. De doorvaartbreedte is tijdens de werken beperkt tot maximaal 5 meter.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Charleroi
 
Baggerwerken tussen sluis Ruisbroek en Anderlecht van 31/01/2020 tot 31/12/2020, dagelijks van 6h30 tot 16h. Beperkte doorvaarthoogte. Passerende scheepvaart dient contact op te nemen met DB24 of het nummer 0479/27.30.04 om de nodige afspraken te maken voor een veilige passage.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2019 zal op het kanaal Bossuit-Kortrijk, de sluis van Bossuit op zaterdag bediend worden voor de pleziervaart tot 17 uur in plaats van tot 17u45.

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Afleidingskanaal van de Leie - Schipdonksluis
 
De sluis Schipdonk wordt sedert 1 maart 2018 bediend van 7u tot 19u

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Vertakking van Zulte
 
De Oude sluis te Sint-Baafs-Vijve wordt sedert 25 september 2017 niet meer bediend.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden - Nete
 
Op de Beneden - Nete in de zone 75 meter opwaarts de E 19-brug is er een ondiepte van de rechteroever tot midden vaarweg. De waterbodem ligt er lokaal tussen slechts -0,2 en -1 m TAW. Bij laagwater (ca 0,3 m TAW) is er dus zeer weinig water. De scheepvaart moet zijn vaart ondernemen in functie van de waterstand.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
De Meulestedebrug wordt vanaf 1 januari 2016 enkel nog bediend op aanvraag. Op weekdagen is een bediening mogelijk van 7u tot 22u en op zaterdag van 7u tot 17u. Een bediening kan aangevraagd worden vanaf 6u via het nummer 09/230 94 77. De bediening gebeurt door een mobiele ploeg vanuit Merelbeke, enige wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de sluizen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk niet meer bediend op zondag. (Sluis Bossuit - Sluis Moen - Nieuwe sluis te Zwevegem)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent, Boven-Schelde doortocht Gent
 
Sedert 29 oktober 2015 is de vaarsnelheid in de doortocht Gent beperkt tot 6km/uur. 
 
Doortocht Gent omvat, vanaf de Ringvaart om Gent, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent - Oostende, Verbindingskanaal, Reep, Visserij, Achtervisserij, Napoleon De Pauwvertakking, Achterdok, Handelsdok, Houtdok, Tolhuisdok en Voorhaven tot aan de Meulestedebrug.
Leie doortocht Gent - km 61,4 tot km 67,6
Boven-Schelde doortocht Gent - km 77,8 tot km 82,8
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.