Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
Getijdentabellen 2018 (bron Vlaamse Hydrografie)
 
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2018 (bron De Vlaamse Waterweg)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Rupel
 
Door renovatiewerken aan de baanbrug Boom van 28 november 2018 tot 31 maart 2019 geldt er een stremming van de doorvaart onder het vaste gedeelte van de brug. Er zal een laagtestelling worden geplaatst. Er geldt beurtelings verkeer voor passage beweegbaar gedeelte.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2019 zal op het kanaal Bossuit-Kortrijk, de sluis van Bossuit op zaterdag bediend worden voor de pleziervaart tot 17 uur in plaats van tot 17u45.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Netekanaal
 
Vanaf heden en tot verdere berichtgeving wordt er, gelet op de vrijwaring van de waterkwaliteit, economisch geschut te Viersel sluis. Dit houdt in dat opvaart en afvaart worden gecombineerd (geen lege schuttingen worden uitgevoerd), dit met een maximum wachttijd van 2 uur per schip. Tevens wordt geen pleziervaart geschut zonder een beroepsvaartuig. Vaartuigen die niet via het Netekanaal dienen te varen worden verzocht een andere route te nemen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Afleidingskanaal van de Leie
 
Van maandag 22 oktober 2018 tot en met zaterdag 15 december 2018 worden op het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Krommebrug en km-punt 36.3 te Deinze baggerwerkzaamheden uitgevoerd vanop een baggerponton waardoor de doorvaartbreedte aldaar verminderd wordt met 20 meter. In deze zone is het kruisen en voorbijlopen verboden. Gelieve met de nodige voorzichtigheid deze baggerwerken voorbij te varen en eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ijzer, Verbindingskanaal te Nieuwpoort
 
Van 2 november 2018 tot 30 april 2019 : testen autonoom varen met schaalmodel van 4.8 meter op 0.6 meter op de IJzer. Startpunt (scheepswerf Buitenbeentje in Diksmuide (recht over de Ijzertoren); daar wordt gebruik gemaakt van de slipway om het model te water te laten. Eindpunt: Sint-Jorisbekken. De scheepvaart wordt verzocht bij passage van het testvaartuig vaart te minderen en golfslag te vermijden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde
 
Geen bediening mogelijk van de Scheldebruggen Temse/Bornem van 26 november 2018 tot 21 april 2019.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kattendijksluis
 
De kattendijksluis zal volledig gestremd zijn tot 20 maart 2019 wegens herstelling.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ijzer, Lokanaal
 
Vanaf half september worden op de Ijzer, tussen de Brug-E40 te Nieuwpoort en de sluis te Fintele, op verschillende locaties baggerwerkzaamheden uitgevoerd vanop een ponton waardoor de doorvaartbreedte aldaar verminderd wordt. Ter hoogte van de werken is het ontmoeten en voorbijlopen verboden. Gelieve deze werfzone met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen zodoende hinderlijke vaarbewegingen te vermijden en de veiligheidszone t.o.v. het werkponton te respecteren.

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
Vanaf heden tot en met donderdag 20 december 2018 worden op de Toeristische Leie, tussen de sluis te Astene en kruising met het Afleidingskanaal van de Leie baggerwerken uitgevoerd vanop een ponton. Aan de baggerwerken is de doorvaartbreedte verminderd en is het ontmoeten en voorbijlopen verboden. Gelieve met de nodige voorzichtigheid deze zone van de werken voorbij te varen zodoende hinderlijke waterbewegingen te vermijden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Canal des Ardennes
 
Op het Canal des Ardennes is een sluismuur naar beneden gekomen met sluishuisje en al.
Dit vaarseizoen zal de passage over Canal des Ardennes zeker niet mogelijk zijn. Het alternatief is het Canal Marne-Rhin richting Toul. In Pagny sur Meuse kan je de Maas afvaren naar Commercy. Minstens één week langer varen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Afleidingskanaal van de Leie - Schipdonksluis
 
De sluis Schipdonk wordt sedert 1 maart 2018 bediend van 7u tot 19u

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Leuven - Dijle
 
Werkzaamheden van maandag 19 maart 2018 t/m vrijdag 30 november 2018 - 300 m opwaarts Tildonksluis op rechteroever. Vaartuigen dienen langzaam en voorzichtig de werken te passeren en golfslag te vermijden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Ringvaart om Gent
 
De kleine sluis te Evergem is gestremd vanwege herstellingswerken. Er kan nog steeds geschut worden met de grote sluis.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer IJzer
 
Vanaf heden worden op de IJzer, de Stavelebrug en de Elzendammebrug gans het jaar bediend van 7u tot 19u.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Vertakking van Zulte
 
De Oude sluis te Sint-Baafs-Vijve wordt sedert 25 september 2017 niet meer bediend.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden - Nete
 
Op de Beneden - Nete in de zone 75 meter opwaarts de E 19-brug is er een ondiepte van de rechteroever tot midden vaarweg. De waterbodem ligt er lokaal tussen slechts -0,2 en -1 m TAW. Bij laagwater (ca 0,3 m TAW) is er dus zeer weinig water. De scheepvaart moet zijn vaart ondernemen in functie van de waterstand.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Achterdok (Gent)
 
De vaarweg in het Achterdok te Gent is wegens aanpassingen van de kaaimuur 10 meter weg van de rechteroever verplaatst. De aanpassingen zijn onder water aangebracht waardoor de zone naast de kaaimuur niet bevaarbaar is. Gelieve de signalisatie en de boeien te respecteren.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

Recente wijziging aan de Schaar van de Noord op de Westerschelde (november 2016)
(met dank aan G. Janssens voor het doorsturen)
 
 
Vergeet niet om uw kaarten aan te passen!

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
De Meulestedebrug wordt vanaf 1 januari 2016 enkel nog bediend op aanvraag. Op weekdagen is een bediening mogelijk van 7u tot 22u en op zaterdag van 7u tot 17u. Een bediening kan aangevraagd worden vanaf 6u via het nummer 09/230 94 77. De bediening gebeurt door een mobiele ploeg vanuit Merelbeke, enige wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2016 worden de sluizen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk niet meer bediend op zondag. (Sluis Bossuit - Sluis Moen - Nieuwe sluis te Zwevegem)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent, Kanaal Gent- Terneuzen
 
Gewijzigde bediening voor de Tolhuissluis, de Muidebrug, de Bataviabrug en de Wondelgemstraatbrug. Vanaf 1 januari 2016 worden deze bediend van maandag tot zaterdag van 7u tot 19u door een mobiele ploeg. De bediening kan aangevraagd worden via VHF 20 of via het telefoonnummer 09/225 33 37, wachttijden zijn mogelijk.
Buiten deze bedieningsuren wordt de Bataviabrug in open stand gezet (doorvaarthoogte 4,5 m)

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Terneuzen
 
Het nieuwe telefoonnummer voor de opening van de Wiedauwkaaispoorbrug op het Kanaal Gent-Terneuzen is vanaf heden 09/241 31 24

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie doortocht Gent, Boven-Schelde doortocht Gent
 
Sedert 29 oktober 2015 is de vaarsnelheid in de doortocht Gent beperkt tot 6km/uur. 
 
Doortocht Gent omvat, vanaf de Ringvaart om Gent, Bovenschelde, Leie, Kanaal Gent - Oostende, Verbindingskanaal, Reep, Visserij, Achtervisserij, Napoleon De Pauwvertakking, Achterdok, Handelsdok, Houtdok, Tolhuisdok en Voorhaven tot aan de Meulestedebrug.
Leie doortocht Gent - km 61,4 tot km 67,6
Boven-Schelde doortocht Gent - km 77,8 tot km 82,8
Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Roeselare-Leie
 
Vanaf 1 juni 2013 wordt op het Kanaal van Roeselare naar de Leie de sluis in Ooigem voor de pleziervaart van maandag tot en met vrijdag bediend om 9u, 12u, 15u, 18u en 21u. Op zaterdag om 9u, 12u, 15u en 17u45. Pleziervaartuigen kunnen wel te allen tijde meegeschut worden met een beroepsvaartuig buiten deze vaste tijdstippen.
 Kanaal Bossuit - Kortrijk
 
Vanaf 13/05/2013 BLOKVAREN  voor de pleziervaart langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk voor de sluizen 9,10 en 11. Deze 3 sluizen worden door één mobiele ploeg bediend, te bereiken op het telefoonnr 0478/96 26 03. Wachttijden tot 30 minuten zijn mogelijk.