Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2022 (bron De Vlaamse Waterweg)
 
 

Klik op deze link om een update van de Algemene Tijdelijke Voorschriften voor de waterweggebruiker te bekijken.

Deze voorschriften zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing op alle waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv. 


Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer doortocht Gent
 
Geen bediening van de Bataviabrug t/m 20 juli 2022.
Onderdoorvaart is mogelijk voor vaartuigen die laag genoeg zijn voor een veilige passage. Bijzondere oplettendheid is aangewezen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
In de binnestad Gent is er een algemeen verbod om ligplaats te nemen. Uitzonderingen zijn beroepsvaart en vergunningen, toelatingen en concessies uitgevaardigd door de Vlaamse Waterweg. Dit verbod is op terrein aangeduid met signalisatie aan sluis K1, K2, K3 en Meulestedebrug
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Stremming van 7 maart 2022 tot en met 19 juli 2022 dagelijks van 16h30 tot en met 18h30. Wegens werkzaamheden aan Moerbruggebrug wordt deze stremming van Steenbruggebrug tijdens de avondspits met 1 uur verlengd en loopt nu van 16h30 tot 18h30.

Bericht met betrekkng tot de vaarweg en het verkeer Kattendijksluis
 
Kattendijksluis gestremd van 17 maart 2022 tot en met 17 juni 2022 wegens dringende herstellingswerken vloeddeuren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
De Tolhuissluis is gestremd van 28 maart 2022 tot en met 1 januari 2023 vanwege renovatiewerken en een modernisering om de sluis klaar te maken voor afstandsbediening. Omvaren kan via de Brusselsepoortsluis en de sluis van Evergem.

Bericht met betrekking Zeekanaal Brussel - Schelde / Van Praetbrug tot Heembeekkaai
 
Op volgende dagen organiseert de BRYC zeilstages in de Brusselse Voorhaven, tussen de Van Praetbrug en de zwaaikom ter hoogte van Lukoil:
 
Zaterdagen 5 - 12 - 19 - 26 maart
Zaterdagen 23 - 30 april
Zaterdagen 7 - 14 - 21 mei
Zateragen 11 - 18 - 25 juni
 
Er wordt gevraagd een matige vaart aan te houden en voorzichtig te varen ter hoogte van deze activiteiten, dit van 9u30 tot 17 u.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Beneden-Nete
 
Onder de brug van de E19 over de Beneden-Nete wordt remmingswerk vervangen. Hierbij wordt een ponton ingezet dat van maandag tot en met vrijdag onder de brug zal gepositioneerd liggen. Hierdoor is de doorvaartbreedte onder de brug versmald met ca 10m. Er blijft 20m doorvaartbreedte over. Schippers moeten zich zo vroeg mogelijk melden aan de aannemer via VHH-kanaal 10.
Van 1 maart 2022 tot en met 25 maart 2022 is de doorvaartbreedte verminderd met 10m linkeroever, van 28 maart 2022 tot en met 22 april 2022, rechteroever.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dok Hasselt
 
Bijzondere voorzichtigheid voor vaarweg Dok Hasselt (km 0,0 - km 1,1)
Nieuwe aanvaarroute tot jachthaven HYAC - minmum 5 m uit de oever varen..

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Gemeenschappelijke Maas km 56,6 tot km 57,4
 
Van 23 oktober 2020 tot en met 31 mei 2022 : gelieve bij het invaren van de invaargeul kmp 57.100 naar de Herenlaakplas het midden van de invaargeul aanhouden.

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.