Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2023 (bron De Vlaamse Waterweg)
 
 

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit - Kortrijk
 
Stremming van 5 november 2023 om 8u t/m 26 november 16u wegens werken aan de deuren van de sluis.

Vaarwegbericht Leie doortocht Gent -- Europabrug
 
Wegens werkzaamheden aan de brug gelden volgende beperkingen van 8 augustus t/m 31 oktober:
 
        maandag tot vrijdag van 07:00 uur tot en met 17:00 uur
        doorvaartbreedte - hinderlijke waterbeweging vermijden - bijzondere voorzichtigheid 
 
Oponthoud tot 1 uur is mogelijk, het werkponton zal zich indien nodig verplaatsen om passage toe te laten.

Vaarwegbericht Kanaal Plassendale - Nieuwpoort -- Slijpebrug
 
Wegens werkzaamheden aan de brug zal deze in open positie blijven staan van 4 september t/m 27 oktober 2023. De stelling rond de brug zorgt wel voor breedte- en hoogtebeperkingen. Doorvaartbreedte max. 7,05m - Doorvaarthoogte max. 4,2m - Gelieve hinderlijke waterbewegingen te vermijden.
 
Stremming op volgende momenten - over de middag is een vaarvenster voorzien
 
    23/10/2023 07:30 uur tot en met 27/10/2023 11:30 uur 
 
    23/10/2023 12:30 uur tot en met 27/10/2023 16:30 uur 

Vaarwegbericht De Pauwvertakking Gent
 
Wegens herstellingen en onderhoud aan de brug is de brugopening in hoogte beperkt:
 
van 1 oktober om 6u t/m 31 oktober om 20u is de doorvaarthoogte maximaal 2,5 m.

Vaarwegbericht Boven-Schelde
 
Wegens werkzaamheden is de Sluis te Kerkhove 6 dagen gestremd van 23/10/2023 tem 28/10/2023.

Vaarwegbericht Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Van 26/6/2023 tot en met 30/11/2023 is er beurtelijks verkeer met een doorvaarthoogte van 6,7m. Gelieve hinderlijke vaarbewegingen te vermijden en de snelheidsbeperking is maximaal 5km/h.

Vaarwegbericht Dender
 
Wegens baggerwerkzaamheden tussen de huidige sluis te Aalst en de nieuwe sluis te Aalst is bijzondere voorzichtigheid geboden van 16/2/2023 tot en met 31/10/2023. Gelieve contact op te nemen met de baggercombinatie op kanaal 15 om veilige doortocht te bespreken. Er kan oponthoud tot 30 minuten voorkomen.

Vaarwegbericht Handelsdok
 
Omwille van de bouw van de Matadibrug is hier bijzondere voorzichtigheid geboden van 09/03/2023 tot en met 31/12/2023. De vaargeul wordt aangeduid door borden A10: verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen.

 
Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Sedert 1 januari 2022 en t/m 31 december 2022 wordt de pleziervaart volgens dit blokvaartschema bediend.

Vaarwegbericht Zeekanaal Brussel-Schelde - Sluis Zemst
 
Tot nader bericht is het voor pleziervaart verboden om gebruik te maken van de vlottende bolders in de sluis Zemst. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de haalkommen die op verschillende hoogtes in de sluismuren zijn aangebracht (periode 23-06-2022 t/m 31-12- 2023).

Haven Antwerpen: aanpassing spertijden bruggen op werkdagen (29 juni 2022)
 

Haven Antwerpen: aanpassing bediening Londenbrug voor jachthaven Willemdok (29 juni 2022)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
In de binnenstad Gent is er een algemeen verbod om ligplaats te nemen. Uitzonderingen zijn beroepsvaart en vergunningen, toelatingen en concessies uitgevaardigd door de Vlaamse Waterweg. Dit verbod is op terrein aangeduid met signalisatie aan sluis K1, K2, K3 en Meulestedebrug
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
De Tolhuissluis is gestremd van 28 maart 2022 tot en met 31 december 2023 vanwege renovatiewerken en een modernisering om de sluis klaar te maken voor afstandsbediening. Omvaren kan via de Brusselsepoortsluis en de sluis van Evergem.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dok Hasselt
 
Bijzondere voorzichtigheid voor vaarweg Dok Hasselt (km 0,0 - km 1,1)
Nieuwe aanvaarroute tot jachthaven HYAC - minmum 5 m uit de oever varen..

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.