Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
Getijdentabellen 2021  (Agentschap MDK)
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2021 (bron De Vlaamse Waterweg)
 

Klik op deze link om een update van de Algemene Tijdelijke Voorschriften voor de waterweggebruiker te bekijken.

Deze voorschriften zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing op alle waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv. 


Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Vanaf 15 tot en met 30 september zal de Wijngaardbrug gestremd zijn van 7h tot 12h en van 13h tot 17h. Buiten deze uren en tijdens het weekend is doorvaart mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
Omwille van het WK Flanders 2021 zullen de bruggen op doortocht Brugge in de periode van 18 september 2021 tot en met 22 september 2021 op meerdere tijdstippen (zie schema hieronder) niet bediend worden voor de passage van de wedstrijden (Warandebrug en Dammepoortbrug, alsook St Kathelijnebrug en Scheepsdalebrug) alsook de mobiliteit van de hulpdiensten. Beroepsvaartuigen die tussen haven Zeebrugge en haven Oostende varen kunnen een uitzonderlijke bediening aanvragen na afstemming met Centrale Kruispoort en Stad Brugge.
 
Sint-Kathelijnepoortbrug tot Scheepsdalebrug :
18 september 2021 van 8h tot 12h
19 september 2021 van 10h tot 18h
20 september 2021 van 9h30 tot 17h40
21 september 2021 van 9h30 tot 18h05
22 september 2021 van 12h40 tot 17h45
 
Dampoortsluit tot Warandebrug :
18 september 2021 van 8h tot 12h
19 september 2021 van 10h tot 18h
20 september 2021 van 8h30 tot 17h40
21 september 2021 van 8h30 tot 18h05
22 september 2021 van 12h40 tot 17h45

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
 
De hefspoorbrug te Veurne zal niet bediend worden van 04 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021 maar onderdoorvaart is toegestaan mits rekening te houden met de beperkte doorvaarthoogte van 1,70m.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt - Herentals
 
Stremming sluis Herentals van 18 september 2021 om 6u t/m 26 september 2021 om 22u.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
 
Bediening kunstwerken: bediening op zon- en wettelijke feestdagen voor de plezier- en passagiersvaart van 25 april 2021 tot en met 30 september 2021. De kunstwerken in afstandsbediening zijn open van 10h tot 18h. De sluizen met lokale bediening zal op deze dagen éénmalig en in groep georganiseerd worden.
Op www.visuris.be kan je per kunstwerk ook de bedieningsuren terugvinden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Dender
 
Om mogelijke oponthoud en wachttijden te vermijden, moeten aanvragen voor bediening van één van de sluizen op de Dender steeds tijdig aangevraagd worden via VHF (kanaal 18) of telefoon (10-15 min op voorhand). Dit van 21 april 2021 tot en met 31 oktober 2021. Dit om voldoende tijd te geven voor het digitaal inplannen van het vaartuig. Bevelen van bevoegde personen moeten strikt gevolgd worden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie Doortocht Gent
 
De Tolhuissluis te Gent wordt tijdens het pleziervaartseizoen (2 april 2021 tot en met 30 september 2021) bediend op zon- en feestdagen. De bedieningen zullen telkens doorgaan om 11h, 13h30 en om 16h, mits deze voorafgaand telefonisch aan te vragen bij de scheepvaartbegeleider van de centrale, te bereiken op het nummer : 0474/56.93.50.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Gemeenschappelijke Maas km 56,6 tot km 57,4
 
Van 23 oktober 2020 tot en met 31 mei 2022 : gelieve bij het invaren van de invaargeul kmp 57.100 naar de Herenlaakplas het midden van de invaargeul aanhouden.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Gemeenschappelijke Maas
 
Van 1 mei 2021 tot en met 30 september 2021 zal er op de Gemeenschappelijke Maas km 57,7 tot km 58,3 waterski trainingen gegeven worden door het waterskishowteam Maasmasters. Dit op zondag van 10h tot 12h en op dinsdag van 19h tot 22h. Gelieve deze met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen.

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
Wegens een verandering in werkorganisaties wordt van 10 januari 2021 tot en met 31 december 2021 de laatste schutting van de Tolhuissluis om 18h uitgevoerd. Wachttijden zijn mogelijk. Gelieve de bedienaar te contacteren op +3292253337.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Zeeschelde
 
Van 1 maart 2020 tot en met 3 november 2021 is er geen bediening van de Scheldebrug Temse-Bornem, Scheldebrug Bornem-Temse en de Spoorbrug Temse.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
 
- Kanaal Gent-Oostende
- Kanaal  Briegden-Neerharen
- Zuid-Willemsvaart zuid
- Zuid-Willemsvaart Noord
- Kanaal Bocholt-Herentals
- Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
- Groot dok Merksem
- Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
 
Er zijn wijzigingen in de bedieningstijden van de kunstwerken op bovenstaande vaarwegen. Raadpleeg www.visuris.be voor de bedieningstijden van 2021.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie
 
Van maandag 5 oktober 2020 tot 31 augustus 2021 worden op de Leie, ter hoogte van de brug Ooigem-Desselgem werkzaamheden uitgevoerd waardoor de doorvaartbreedte beperkt is tot 25 meter (onder de tijdelijke fietsbrug). Ontmoeten en voorbijlopen is verboden. Aan de schipperij wordt gevraagd deze werkzaamheden met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen en eventuele bevelen van bevoegde personen stipt op te volgen.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Leie van Stuwsluis te Harelbeke

 
Vanaf maandag 29/06/2020 zal de nieuwe Bloemmolenbrug te Harelbeke in dienst genomen worden. Schippers moeten de aanwezige signalisatie en seinen strikt opvolgen en steeds gehoor geven aan instructies van onze binnenvaartbegeleiders.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Vanaf 1 januari 2019 zal op het kanaal Bossuit-Kortrijk, de sluis van Bossuit op zaterdag bediend worden voor de pleziervaart tot 17 uur in plaats van tot 17u45.

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Vertakking van Zulte
 
De Oude sluis te Sint-Baafs-Vijve wordt sedert 25 september 2017 niet meer bediend.

Selectief meerverbod Kattendijkdok
 
Ten behoeve van de pleziervaart Jachthaven Willemdok werden er meerfaciliteiten voorzien ter hoogte van kaai 23 in het Kattendijkdok. Op deze wijze kan de pleziervaart op een veilige manier tijdelijk afmeren in afwachting van de volgende brugbeweging van de Londenbrug.
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Plassendale - Nieuwpoort
 
De Florizoonebrug in Wulpen wordt vanaf heden bediend via een mobiele ploeg vanuit Veurne. Wachttijden zijn mogelijk. Voor bediening dient contact opgenomen te worden met de Nieuwpoortsluis in Veurne via VHF kanaal 20 of op het nummer 058/31 10 01

Fietspaden op de Westerschelde
 
Op de Westerschelde is het gebruik van de parallele nevenvaarwaters (fietspaden) verplicht voor binnenvaart en recreatievaart.
Fietspaden liggen naast het hoofdvaarwater en zijn afgebakend met gele boeien volgens IALA stelsel.
Op enkele uitzonderingen na (bv drempel in Schaar van de Noord = 25 dm) is de diepte op laagwater 40 dm.
De namen van de gele boeien zullen veranderen, zij krijgen een nieuwe nummering voorafgegaan met de letter 'F'.
De nummering loopt samen met de nummering van rode/groene boeien in het hoofdvaarwater. De veranderingen zullen definitief zijn vanaf 1 mei 2016.
De scheepvaart in de fietspaden moet meeliggend zijn met het hoofdvaarwater.
 
 
Bron: Georges Janssens

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Boven-Schelde doortocht Gent
 
Gewijzigde bediening voor de E3 sluis in Merelbeke vanaf 1 januari 2016. In normale omstandigheden staat  deze sluis open. Wanneer de sluis gesloten is door bvb. wateroverlast, is er bediening mogelijk op aanvraag. Dit kan van maandag tot zaterdag tussen 7u en 19u door te mobiele ploeg op te roepen op VHF Kanaal 20 of door te bellen naar 0477/58 18 04. Op zondag wordt de E3 sluis op aanvraag bediend tussen 6u en 18u door sluis Merelbeke en die zijn te bereiken via VHF Kanaal 20 of door te bellen naar het nummer 09/230 94 77. Wachttijden zijn mogelijk.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Moervaart en gekanaliseerde Durme
 
Bediening Kattendijksluis 
Sedert 1 juni 2013 is de Kattendijksluis opnieuw in gebruik is.
 
De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u bediend worden.
 
De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij, de sluis kan enkel gebruikt worden bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW. Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten aan de steiger 'Palingplaat' op linkeroever, recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis. Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
 
* TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende.