Meer info i.v.m. stremmingen op de waterwegen en gewijzigde bediening der kunstwerken.
 
 
 
 Zennegat sluis - dienstregeling 2024 (bron De Vlaamse Waterweg)
 
Hoogwaterstand Benedensluis Mechelen 2024  (bron De Vlaamse Waterweg)
 
 

Vaarwegbericht Dender / Zeebergbrug
 
Oponthoud tot 4 uur is mogelijk ter hoogte van de Zeebergbrug wegens baggerwerken in de periode van:
 
- 11 juli t/m 12 juli: dagelijks van 7u t/m 19u
- 5 augustus t/m 18 augustus: dagelijks van 7u t/m 19u
 
In functie van hun werkzaamheden en planning zullen de baggerschepen plaats maken voor de passerende pleziervaart.

Vaarwegbericht Kanaal naar Charleroi - Sluis 6 - Lembeek
 
Stremming van sluis Lembeek omwille van dringende herstelwerkzaamheden van 16 juni t/m 28 juni. Afhankelijk van de toestand kan de stremming verkort worden.

Vaarwegbericht Dender - Oudekaaibrug
 
Wegens schade aan de bediening van de brug kan deze tijdelijk niet bediend worden. De duur van het scheepvaartbericht wordt aangepast wanneer de planning van de herstelling is opgemaakt.
Voorlopige planning: 8 mei om 7u t/m 17 mei om 19u

Vaarwegbericht Zeekanaal Brussel - Schelde van Budabrug tot Kanaal Charleroi - Brussel Sluis 10 Anderlecht
 
Alleen ten behoeve van de pleziervaart zal tijdens het zomerseizoen een beperkte dienst op zon- en feestdagen verleend worden op de kunstwerken in de Haven van Brussel. Alleen de pleziervaart krijgt op die dagen de mogelijkheid tot doorvaart aan de sluizen van Molenbeek en Anderlecht en de Godshuizenbrug tijdens de periode van 1 mei 2024 tot 30 septembeer 2024 van 10 uur tot 18 uur. De betreffende kunstwerken zijn bereikbaar op kanaal 20.

Vaarwegbericht Kanaal Leuven - Dijle / Tildonkbrug
 
Wegens het vernieuwen van de slijtlaag van de brug is er stremming voorzien van 29 juli 2024 t/m 13 augustus 2024:
 
- van 29/07/24 om 8u t/m 02/08/24 om 12u = stremming
- van 29/07/24 om 13u t/m 02/08/20 om 17u = stremming
- van 05/08/20 om 8u t/m 09/08/24 om 12u = stremming
- van 05/08/24 om 13u t/m 09/08/24 om 17u = stremming
- van 12/08/24 om 8u t/m 13/08/24 om 12u = stremming
- van 12/08/24 om 13u t/m 13/08/24 om 17u = stremming
 
Van 05/08/24 t/m 13/08/24 is reserveweek.

Vaarwegbericht Dender / Spoorbrug Brussel-Oostende te Aalst
 
Wegens werken aan de brug is oponthoud mogelijk tot maximaal 1 uur in de periode van 2 mei 2024 t/m 17 mei 2024, dit dagelijks van 7u t/m 16u. Op eenvoudige vraag zal het werkponton de vaargeul vrijmaken.

Vaarwegbericht Kanaal Plassendale-Nieuwpoort - Slijpebrug
 
 
Stremming Slijpebrug op 27 juni 2024 van 12u t/m 20u30 en van 22u30 tot 2u de volgende dag
                                      op 28 juni 2024 van 12u t/m 20u30 en van 22u30 tot 2u de volgende dag
 
Omwille van de verwachte verkeersoverlast voor een evenement is de brug dagelijks gestremd van 12u tot 2u. Er is dagelijks een extra doorvaartvenster voorzien van 20u30 tot 22u30.
 
Rattevallebrug
 
Van 24 april t/m 30 juni dagelijks stremming van 00.01u t/m 8u
                                                                        van 16u30 t/m 23u59
                                        oponthoud van 1u van 8u t/m 16u30
 
Omwille van een defect wordt Rattevallebrug enkel lokaal en op afspraak bediend. Gelieve deze bediening een uur voor de gewenste passage aan te vragen. De brug kan slechts bediend worden van 8u tot 16u30, buiten deze uren is de brug gestremd. Na herstelling van het defekt vervalt dit bericht.                

Vaarwegbericht Handelsdok Gent - Matadibrug
 
Van 23 april t/m 10 mei is er oponthoud van 1u mogelijk omwille van schilderwerken aan de Matadibrug. Indien de vaargeul vrijgemaakt moet worden voor passage zal het ponton op eenvoudig verzoek verhalen met een oponthoud van max. 1 uur.

Vaarwegbericht Dender - Zandbergenbrug
 
Moeilijkheden vanaf 24 april 2024 om 9u t/m 3 mei 2024 omwille van herstelwerkzaamheden.
 
Op 24 april is de brug volledig gestremd. 
Een bediening op aanvraag - met oponthoud - zal mogelijk zijn vanaf 25 april t/m 3 mei.

Vaarwegbericht Albertkanaal, km 127,3 tot splitsing Royerssluis-Amerikadok-Albertdok-Kattendijksluis-Oude haven, km 129,7
 
Afmeerverbod linker- en rechteroever van 1 april 2024 t/m 31 december 2030 i.h.k.v. Oosterweelwerken (uitgezonderd werfverkeer).

Vaarwegbericht IJzer - Voetgangersbrug Elzendamme
 
Geen bediening van de brug van 5 april 2024 t/m 30 september 2024.

Vaarwegbericht Ringvaart om Gent - Sluis 1 te Merelbeke
 
Door een probleem met de benedendeur van sluis 1 mag de sluis 2 uur voor het laagwater tot 2 uur na het laagwater niet bediend worden.

Vaarwegbericht Kanaal Plassendale - Nieuwpoort (Gistelbrug)
 
Wegens het vernieuwen van de remwerken aan de brug is oponthoud tot 2 uur mogelijk in de periode van 25 maart t/m 6 mei 2024, dit van maandag tot vrijdag van 7u t/m 18u.
Het ponton zal zich op aanvraag via marifoon verplaatsen.

Vaarwegbericht Leie
 
Wegens het plaatsen van de middendeuren zal de sluis te Sint-Baafs-Vijve gestremd zijn van 10 juni om 20u t/m 22 juni om 20u

Vaarwegbericht Kanaal Roeselare-Leie
 
Wegens werken aan de Zuidkaai ter hoogte van Cargill gelden volgende beperkingen van 27 februari 2024 t/m 31 januari 2025:
 
          ° doorvaartbreedte verminderd met 16 m, rechteroever
          ° hinderlijke waterbeweging vermijden

Vaarwegbereicht Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - Ophaalbrug St Job in 't Goor - sluis 5
                                                                                         Ophaalbrug St-Job in 't Goor - sluis 4
 
Spertijden voor pleziervaart verplaatst van brug 4 naar brug 5 door wegeiswerken Handelslei - periode 18 maart t/m 15 november 2024
Bedieningstijden: zie VisuRis.

Vaarwegbericht Dender
 
Sluis Pollare gestremd van 8 april om 7u t/m 19 mei om 19u omwille van werkzaamheden aan de sluis.

Vaarwegbericht sluis te Schipdonk (afleidingskanaal van de Leie)
 
Stremming van 2 oktober 2023 t/m 28 april 2024 wegens renovatie van de sluis en voorbereiding voor bediening op afstand.

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Omwille van de werken aan de voetgangersbrug over sluis 9 is deze gestremd van 8 januari 2024 t/m 30 april 2024. Vaarvensters kunnen uitzonderlijk en enkel na overleg met scheepvaartinspectie op afspraak voorzien worden.

Vaarweg Handelsdok Gent - periode 17 januari 2024 t/m 21 december 2024
 
Nieuwe Matadibrug met beperking scheepshoogte - max. toegelaten 4,74 meter

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Verbindingskanaal Gent
 
De Tolhuissluis is gestremd van 28 maart 2022 tot en met 30 april 2024 vanwege renovatiewerken en een modernisering om de sluis klaar te maken voor afstandsbediening. Omvaren kan via de Brusselsepoortsluis en de sluis van Evergem.

Vaarwegbericht Kanaal Bossuit-Kortrijk
 
Sedert 1 januari 2022 en t/m 31 december 2022 wordt de pleziervaart volgens dit blokvaartschema bediend.

Haven Antwerpen: aanpassing spertijden bruggen op werkdagen (29 juni 2022)
 

Haven Antwerpen: aanpassing bediening Londenbrug voor jachthaven Willemdok (29 juni 2022)
 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Gent-Oostende
 
In de binnenstad Gent is er een algemeen verbod om ligplaats te nemen. Uitzonderingen zijn beroepsvaart en vergunningen, toelatingen en concessies uitgevaardigd door de Vlaamse Waterweg. Dit verbod is op terrein aangeduid met signalisatie aan sluis K1, K2, K3 en Meulestedebrug
 

Doortocht Gent en Tolpoortbrug Deinze
 
Vanaf januari 2021 worden de Brusselsepoortsluis, Scaldissluis, Sint-Jorissluis, Lousbergbrug, Bataviabrug, Wondelgemstraatbrug en de Tolpoortbrug te Deinze op afstand bediend. Voor de bediening van de sluizen en bruggen te Gent wordt het blokvaartschema afgeschaft en kunt U de scheepvaartbegeleider voor een bediening op afroep contacteren op het gebruikelijke nummer (+32477581804). Voor de Tolpoortbrug te Deinze kunt U de bedienaar contacteren op VHF 20 en telefonisch op +3293861573.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Albertkanaal
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 10 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Bocholt-Herentals
 
Vanaf 8 december 2020 is er in de zones 7 meter langs de oevers pleziervaart met door spierkracht voortbewogen vaartuigen (oa kano, kajak) toegestaan. Het kruisen van de vaarweg gebeurt zo haaks mogelijk en conform de geldende voorrangsregels in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal naar Beverlo
 
Voor brugopening Spoorbrug Balen Wezel : gelieve de instructies van de signalisatie te volgen en een geluidssignaal te zenden (hoorn).

Bericht met betrekking tot de waterwegen beheerd door de Vlaamse Waterweg (bericht van 19/04/2018)
 
In toepassing van art. 6028 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Kanaal Brugge - Zeebrugge
 
Doorvaarthoogte Boudewijnkanaal Brugge - Zeebrugge --> richtlijnen
 
Boudewijnkanaal/signalisatie A11- bruggen en Spoorwegbrug

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer Toeristische Leie
 
De ophaalbrug te Astene wordt jaarrond bediend van maandag t/m zaterdag tussen 7u en 19u. Vanaf 1 april tot 31 oktober wordt de brug ook op zondag bediend van 10u tot 18u. Een brugbediening kan aangevraagd worden via VHF kanaal 20 of telefonisch op het nummer 09/386 10 19.