Vernieuwde brochure: de pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen
 
* Bedieningstijden van sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen
 
 
* Website voor veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied
 
*Leuke en boeiende site over de binnenvaart
 
* Samen varen - Beroeps- en pleziervaart in harmonie
 
 
* Voor uw veiligheid op het water kun je op de site van PBV de meldpunten voor de Toeristische Leie en de Boven-Zeeschelde raadplegen
 
* Toegelaten vaarsnelheden op het Albertkanaal
 
* Overzicht van alle brughoogten langs de waterwegen van W&Z
 
* Toegelaten afmetingen en diepgang op de waterwegen beheerd door W&Z 
 
*Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart
 
* Actuele informatie over overstromingsrisico's, waterstanden, getijden, neerslag en droogte wordt nu gebundeld op één website.
 
  een uitgave van Promotie Binnenvaart Vlaanderen