ICC
International Certificate for operators of pleasure Craft
 
of
 
Internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig
 
KB 30 mei 2011
 
 
Met uw beperkt/algemeen stuurbrevet mag u varen op de Belgische en Nederlandse wateren. Indien u echter uw vaargebied wil uitbreiden, is het raadzaam om over een ICC te beschikken. De aanvraag is louter een administratieve aangelegenheid.
 
 
Om uw aanvraag in te dienen opent u onderstaande link. U kan daarna met een eID-kaartlezer, via itsme of met een token inloggen.
 
 
 
AANDACHTSPUNTEN
 
1. BIJ HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER:
 
U kiest als TYPE ICC:
 
- NIEUW: indien u een eerste maal een ICC aanvraagt.
- DUPLICAAT: indien u een volgende keer een ICC aanvraagt (vb. bij verlies, diefstal, beschadiging). Uw ICC houdt dezelfde vaarbevoegdheid vb. een ICM (= motorvaren) blijft een ICM, een ICMS (= motorvaren + zeilen) blijft een ICMS.
- UPGRADE: indien u het type ICC dat u in handen heeft wil wijzigen (vb. u heeft een ICM voor MOTORVAREN en u wil het uitbreiden naar ICMS voor MOTORVAREN + ZEILEN).
- HERDRUK: indien de plasticfolie van uw huidige kaart is losgekomen.
--> Wij kunnen een dergelijke kaart gratis voor u laten vervangen indien het kaartnummer links onderaan begint met NC10... dit tot uiterlijk 2 jaar na de afgifte van de kaart.
 
2. NA HET VERZENDEN VAN HET DOCUMENT:
 
- voor de verwerking van uw dossier vragen wij een bijdrage van 71 euro. U dient dit bedrag zo snel mogelijk over te maken op de bankrekening van de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw - IBAN BE46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE22 met vermelding van uw naam en voornaam.
Uw dossier wordt pas behandeld nadat uw betaling werd geregistreerd.
 
U wordt verder via mail op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag.
De ICC kaart wordt u per post toegestuurd.
U hebt daarbij de keuze tussen een gewone zending zonder meerkost of een aangetekende zending met een meerkost van 8,45 euro.
 
Hebt u vragen omtrent ICC, dan kan u Florette Dalemans bereiken op het telefoonnummer 0484/59.99.54 of via mail naar icc@vpf.be.
 
De link waar u op inlogt om uw aanvraag in te dienen wordt u ter beschikking gesteld door de FOD.
Uw verstuurde aanvraag komt terecht bij de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw en wordt daar met zorg behandeld.
 
 
Opmerkingen:
 
° U hebt alleen recht op een ICC als:
 
 - u Belg bent of een officieel verblijfsadres hebt in België,
 - u houder bent van één van de officiële vaarattesten die vermeld staan op het aanvraagformulier.
 
° Het is niet nodig om een extra test of examen af te leggen en het ICC is levenslang geldig.
 
° Alle organisaties werken op dezelfde manier. U hoeft ook geen lid te zijn van de gekozen organisatie.
 
 
Uw dossierbeheerder
 
Florette Dalemans
Erkenningsnummer VPF = C10