ICC
International Certificate for operators of pleasure Craft
 
of
 
Internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig
 
KB 30 mei 2011
 
 
Met uw beperkt/algemeen stuurbrevet mag u varen op de Belgische en Nederlandse wateren. Indien u echter uw vaargebied wil uitbreiden, is het raadzaam om over een ICC vaarbewijs te beschikken. De aanvraag is louter een administratieve aangelegenheid.
 
NIEUWE PROCEDURE voor de aanvraag van een ICC
 
Vanaf 15 juni 2021 is de procedure om een ICC te bekomen gewijzigd.
U kan een ICC aanvragen door met uw eID, itsme of een token in te loggen.
 
 
Op het moment dat u het aanvraagformulier opent, krijgt u een document te zien waarop uw persoonlijke gegevens al zijn ingevuld. Overloop dit even en ga verder met het invullen van de gegevens van de vaarbrevetten waarover u beschikt. Er wordt u gevraagd om een kopie van de brevetten die u aanduidde toe te voegen. Dan voegt u nog een pasfoto of een zelfgemaakte foto met witte achtergrond in het gepaste formaat toe. Indien, bijvoorbeeld, het formaat van uw foto niet strookt met het gevraagde, of er ontbreekt een kopie van een vaarbrevet, dan krijgt u automatisch een foutmelding. Probeer opnieuw. U kan (bijvoorbeeld) de foto scannen in een ander formaat, een andere scherpte,...
Indien alle documenten toegevoegd zijn en de foto voldoet aan het gevraagde, dan kan u verder naar de volgende stap. U maakt uw keuze omtrent het soort ICC (motor/zeilen/beide).
 
Indien u het volledige document heeft afgewerkt kan het verstuurd worden en komt het automatisch bij onze diensten terecht.
 
Voor de verwerking van uw dossier vragen wij een bijdrage van 65 euro te betalen op het rekeningnummer van de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw:
 
IBAN BE 46 9730 3548 2836 - BIC ARSP BE 22
 
met als vermelding de naam van de aanvrager en ICC.
 
Nadat wij uw aanvraag EN uw betaling hebben ontvangen wordt uw dossier verder in orde gebracht en ingediend bij de FOD.
 
U wordt verder via mail op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag.
De ICC kaart wordt u per post toegestuurd.
U hebt daarbij de keuze tussen een gewone zending zonder meerkost of een aangetekende zending met een meerkost van 6,20 euro.
 
Hebt u vragen omtrent ICC, dan kan u Florette Dalemans bereiken op het telefoonnummer 0484/59.99.54 of via mail naar icc@vpf.be.
 
De link waar u op inlogt om uw aanvraag in te dienen wordt u ter beschikking gesteld door de FOD.
Uw verstuurde aanvraag komt terecht bij de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw en wordt daar met zorg behandeld.
 
 
Opmerkingen:
 
° U hebt alleen recht op een ICC vaarbewijs als:
 
 - u Belg bent of een officieel verblijfsadres hebt in België,
 - u houder bent van één van de officiële vaarattesten die vermeld staan op het aanvraagformulier.
 
° Het is niet nodig om een extra test of examen af te leggen en het ICC is levenslang geldig.
 
° De prijs is dezelfde bij alle officiële verdeelorganismen en uw keuze is volledig vrij, alle organisaties werken op dezelfde manier. U hoeft ook geen lid te zijn van de gekozen organisatie.
 
° In geval van verlies of diefstal van het ICC wordt er GEEN NIEUW ICC afgeleverd. U dient dan, volgens de hierboven beschreven procedure, een DUPLICAAT aan te vragen. Het duplicaat dat zal opgemaakt worden heeft dezelfde vaarbevoegdheid als het originele ICC (M blijft M, S blijft S, MS blijft MS).
 
° Indien u een exemplaar voor motorvaren EN zeilen (MS) wil bekomen en uw huidig (of verloren/gestolen) exemplaar is voor één van beide, dan dient u een OPWAARDERING van uw ICC aan te vragen. De procedure hiervoor is dezelfde als voor een eerste aanvraag.
 
 
Uw dossierbeheerder
 
Florette Dalemans
Erkenningsnummer VPF = C10