ICC
International Certificate for operators of pleasure Craft
 
of
 
Internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig
 
KB 30 mei 2011
 
 
 
Heeft u moeilijkheden om het document te openen dan kan je hier de pdf-versie openen, vervolgens  uitprinten en invullen. De rest van de procedure blijft dezelfde.
Als laatste mogelijkheid kan je een brief richten aan de dossierbeheerder, Mevr Greet Vermeiren, met de vraag om je het document op te sturen. (Dorpstraat 167 te 2070 Burcht)
 
Dit formulier is een toepassing op een tweedimensionale  streepjescode of lineaire barcode, m.a.w. wanneer u de gegevens elektronisch invoert in de voorziene velden, dan worden deze automatisch opgenomen in de barcode bovenaan het formulier. Door middel van een barcodelezer kunnen wij de streepjescode op het aanvraagformulier inlezen en zo de klantgegevens automatisch overnemen op het verzameldocument dat door de organisatie moet worden gebruikt om de aanvragen over te maken aan de overheid, zo sluit men risico’s uit op fouten en vermijd men overtollig werk.
 
Dit formulier kan echter alleen geopend worden met Adobe reader van een recente versie die je gratis van het internet kan downloaden.
N.B. Indien het toch nog niet lukt kun je het eventueel op een andere pc proberen.
 
Nadat het formulier volledig is ingevuld mag het worden uitgeprint  en ondertekend.
 
! Voorafgaande voorwaarden:
 
Belg zijn of een officieel verblijfsadres in België hebben (beschikken over een elektronische identiteitskaart)
 
Houder zijn van ten minste één van de vereiste brevetten. Op het aanvraagformulier staan alle mogelijke geschikte brevetten vermeld.
 
Het individueel aanvraagformulier moet de nodige bijlagen bevatten:
 
Een kopie (voor- en achterzijde) van het op de aanvraag vermelde nationale brevet. 
 
Een afdruk van de identiteitskaart (met een kaartlezer) of een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart.
 
Een pasfoto die moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: het moet op een witte achtergrond zijn met de afmetingen ± 3,5 cm x 4,5 cm of voor de kenners digitaal in een jpg-file met als afmetingen exact 236 op 295 pixels (opgelegd door de printfirma). Zo niet zal geen ICC kunnen worden aangemaakt!
Eenvoudiger is een recente pasfoto van uzelf meesturen, wij scannen de foto voor u in volgens de opgelegde vereisten.
 
U dient het bedrag van 64 € over te maken op het rekeningnummer van de VPF-ICC aanvragen, Dorpstraat 167, 2070 Burcht.
 
IBAN BE 46 9730 3548 2836
BIC ARSP BE 22
 
met de verplichte vermelding op het stortingsformulier van de naam van de titularis voor wie het ICC bestemd is (om alle vergissingen te vermijden).
 
Gelieve een kopie van het betalingsbewijs mee te sturen.
 
Het individueel aanvraagdossier met bijlagen dient te worden opgestuurd naar:
ICC aanvragen VPF (C10)
Dorpstraat 167
2070 Burcht
 
Dat kan in een gewone gesloten omslag voldoende gefrankeerd. Het is immers niet nodig om extra kosten te maken om de zending aangetekend te versturen. Dit levert enkel moeilijkheden op gezien de dossierbeheerder niet de bevoegdheid heeft om deze bij de post op te halen.
 
Vanaf heden kunnen de documenten eveneens per mail naar de dossierbeheerder, Mevr Greet Vermeiren, gestuurd worden via icc@vpf.be
 
! Let daarbij zeker op de volgende voorwaarde: de foto moet als jpg-file (exact 236 op 295 pixels) meegestuurd worden.
 
De duurtijd van de verwerking van een aanvraag tot levering van het ICC bedraagt ongeveer een 8-tal weken, ondertussen wordt u via mailverkeer op de hoogte gehouden van de verwerking van uw aanvraag.
 
Uw inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag gestort is op onze rekening en alle documenten in ons bezit zijn!
 
De VPF behandelt verder uw dossier en zal uw Internationaal Certificaat (ICC) thuis bezorgen.
 
- U hebt daarbij de keuze tussen een gewone zending zonder meerkost of een aangetekende zending met een meerkost van 6,20 €. Graag duidelijk vermelden indien u het ICC via een aangetekende zending wenst te ontvangen.
 
Opmerkingen!
 
° De prijs is dezelfde bij alle officiële verdeelorganismen en uw keuze is volledig vrij, alle organisaties werken op dezelfde manier. U hoeft ook geen lid te zijn van de gekozen organisatie.
 
° In geval van verlies of diefstal van het ICC wordt geen duplicaat afgeleverd. U moet dan opnieuw, volgens de hierboven beschreven procedure, een nieuwe ICC aanvragen.
 
° Het ICC is niet verplicht in België, maar is dikwijls noodzakelijk in het buitenland, in de meeste Europese landen wordt het ICC erkend.
 
° Het is niet nodig om een extra test of examen af te leggen en het ICC is levenslang geldig.
 
° Als algemene regel wordt een ICC afgeleverd voor het besturen van een motorboot (“M”)
Wie een ICC wenst dat ook geldt voor een zeilvaartuig (“S”), zal een verklaring op eer moeten ondertekenen dat de nodige zeilbekwaamheid werd verworven. Die verklaring staat op het aanvraagformulier. Eventueel kunt u bijkomende bewijsstukken (attest van cursus, enz…) toevoegen.
 
Uw dossierbeheerder
 
Greet Vermeiren
Erkenningsnummer VPF = C10