Op de Duitse Rijn is het Rijn Sport Patent verplicht voor pleziervaartuigen van 15 tot 25 meter.
Is het schip groter dan 25 m, dan dient u in het bezit te zijn van het Klein Patent. Het te behalen Patent geldt uitsluitend voor dat deel van de Rijn waarvoor men examen doet.
 
Bij S.A.W. (Stichting voor Actieve Watersportbeoefenaars) kan je een dergelijke opleiding volgen.
 

Boottrip naar Berlijn
 
Deel 1          Deel 2          Deel 3          Deel 4